Napravi Sam Logo

Kamenac, kako nastaje i kako ga ukloniti?

Kategorije

06.05.2008
Cijevi po kojima cirkulira topla voda, lonci i posude, izloženi su taloženju vapnenog kamena na stijenke koji se popularno naziva vodeni kamenac.
Tako nataložene naslage kamenca sužavaju stijenke cijevi te time otežavaju cirkulaciju vode.
 
Naročito je to problem u bojlerima i sistemima za zagrijavanje vode, jer se talozi povećavaju, a time smanjuju ogrijevnu moć grijača.
 
Sredstva za uklanjanje tih naslaga su sastojci sa mravljom kiselinom te neke neorganske kiseline.
 
Pri radu s tim otapalima treba biti naročito oprezan jer one nagrizaju kožu.
Sredstvo za otapanje kamenca nalijeva se u posude sa nataloženim kamencem i to sredstvo snažno nagriza naslage do potpunog skidanja.
 
zatvoreni sistemi (bojleri) se pune sa otopinom i poslije nagrizanja se ispiru.
 
Unutar cijevi centralnog grijanja se ne stvara kamenac jer je u sistemu stalno ista voda pa ne dolazi do povećanja taloga.