Napravi Sam Logo

Kontrola tekućine za hidrauličke kočnice

Kategorije

06.06.2007
Kočiona tekućina UK-2 popularno zvana ulje za kočenje nije ulje već smjesa glikola kojoj je svrha da silu iz kočionog cilindra prenese na kotače automobila.
 
Razina tekućine u plastičnom spremniku, povremeno opada kako se troše frikcijske pločine na sistemu za kočenje.To je normalna pojava, pa nije potrebno nadolijevati novu tekućinu. Tekućina ne isparava ali joj se mijenjaju svojstva kako uzima vlagu iz zraka, tj postaje higroskopna.
 
 Time joj opada temperatura vrenja. Dok su stari tipovi kočione tekućine imale temperaturu vrenja  oko 180 oC, današnje moderne tekućine imaju tu temperaturu do 260 oC. Ako se u spremniku nalazi samo oko 2 - 5 % vlage, temperatura vrenja može pasti čak do 70 oC
.
Zagrijavanjem kočione površine zagrijava se i tekućina u vodovima i cilindrima pa se stvara para. Kako tekućina nije tlačiva, može se dogoditi da kod uzastopnijeg kočenja, papučica propadne do kraja bez efekta kočenja.Ta situacija može biti pogibeljna.
 
 Danas na modernim aparatima kod tehničkih pregleda možete kontrolirati količinu vode u ulju, pa cijela investicija zamjene ulja sa poslom ne košta više od 150 Kn
 
. Ne preporučam da to izvodite sami, jer su potrebne 2 osobe, a pošto se tekućina mora izvući iz cijelog sistema, najbolje je posjetiti mjehaničara.
 
Investicija se nemože usporediti niti mijenjati sa izgubljenim životima.