Napravi Sam Logo

Kovačko umijeće..

Kategorije

19.07.2007
 

Mnogi od vas nikad uživo nisu ni vidjeli kovača kraj nakovnja i kovačke vatre,  od onih koji jesu, vjerujem  50 % ne zna  zašto kovač 2 puta udari po predmetu, 2 puta po golom nakovnju.?

 

Kovačko umijeće danas sve više izumire, pravih kovača  sve je manje, tehnologija sve više napreduje. Gotovi predmeti koje su nekada kovali kovački majstori može se danas kupiti u malo boljim dućanima metalnom robom.

Konja danas za radove gotovo i nema.. No, ako ste kada stajali uz kovačku vatru, i gledali prašnjavo i znojno tijelo kovača kako obrađuje predmet, užaren komad metala vadi iz kovačke vatre

. Kad ga je stavio onako usijanog na nakovanj, udara po njemu teškim čekićem, malo po predmetu, malo po nakovnju.

 

U šali se kaže da kovač pola dana radi pola zarađuje. Evo u čemu je tajna.

 

Kovački čekići oni veliki, mogu imati katkada i do 10. kg. Zamislite, 2 puta uz napor digne ruku sa čekićem i udara po predmetu.

 

Kad bi svako malo dizao teški čekić, umorio bi se više nego je potrebno. Zato, kad udara po predmetu, da bi održao ritam udaraca, udari o nakovanj, od kojeg se čekić odbija i daje više od pola energije kovačevoj ruci.

 

Naravno da je za to potrebna ogromna snaga a i veliko iskustvo.

 

Šteta, danas je to prava rijetkost vidjeti.