Napravi Sam Logo

Kratki spoj u elektro instalaciji

Kategorije

04.10.2007
Najvažnija karika u elektroistalaciji u kući je svakako osigurač.
Što je to osigurač? Osigurač je umjetno izveden dio instalacije koji ima najtanji provodnik za određeni potrošač, pa će u slučaju kratkog spoja u instalaciji  nastati prekid napona.
 
Instalacije se sastoje od strujnih krugova, rasvjetnih tijela, prekidača, vodova.
Ovisno o jačini potrošača, treba u strujnom krugu definirati mjesto gdje će se uslijed preopterećenja vodova ili kratkog spoja, odvijati proces zagrijavanja vodiča i njegovo pregrijavanje, te prekid.
To se mjesto zove osigurač.
Osigurači se danas nalaze u korištenju kao rastalni i automatski.
Rastalni osigurač je patrona od keramike koja u sebi ima rastalnu žicu određenog presjeka.
Nastankom kratkog spoja ili preopterećenja, žica će se zagrijati i trenutno pregorjeti.
U tom trenutku doći će do prekida u napajanju.
Rastalni osigurači se razlikuju po boji, tako boje određuju slijedeće snage:
 - Zelena  6 A    U x I = P (220Vx6A=1320W)   Ova snaga određuje snagu potrošača
 - Crvena 10 A
 - Siva 16 A
 - Plava 20 A
 - Žuta 25 A
 
Da bi bolje shvatili električne instalacije, one se komercijalno obilježavaju bojama. Bilo da su žice pojedinačne, ili u kablovima treba se obavezno držati slijedećih standarda:
 
-plava žica označava nulti vodič (0)
-crna ili smeđa označava fazni vodič
-žutozelena označava zaštitini vodič (uzemljenje)
 
Naravno, te žice mogu biti i drugačije spojene ali prilikom popravaka, nadogradnje ili zamjene instalacija, lakše će biti uočiti pravi vodič ako je isti spojen prema standardu.
Automatski osigurači štite strujne krugove tako da u trenu kratkog spoja, proradi bimetalna zaštita, odnosno zavojnica unutar osigurača.
Kontakti će se tada odvojiti i prekinuti napon.
Nakon otklanjanja kvara ručku automatskog osigurača vratiti u početni položaj.