Napravi Sam Logo

Krečenje voćaka, da ili ne?

Kategorije

03.12.2007
Neki voćari pred zimu, a naročito u rano proljeće vrše krečenje voćaka gašenim vapnom. Neki smatraju da se time stabla dezinficiraju i štite od štetnika, međutim krečenje ima sasvim drugu namjenu.
 
 
Bijela boja naime odbija sunčevu svjetlost, pa tako spriječava prerano kretanje vegetacije i time opasnost od proljetnih mrazeva.
Najbolje je krečiti sredinom veljače i početkom ožujka, jer tada nastupaju topliji dani ali još uvijek postoji opasnost od mrazeva i hladnog vremena pa i snijega.
S kojom god nakanmom krečili, napravili ste dobar posao i nijedna namjera nije bila štetna.