Napravi Sam Logo

Krov je lice i ponos kuće

Kategorije

18.04.2007
Izbor pokrova kuće zbog estetike i funkcionalnosti vrlo je važan čimbenik u gradnji kuće. Završetkom krovne konstrukcije, ovisno o izboru crijepa odnosno drugog pokrova, prelazimo na konačan finiš "kuća pod krov". Izbor pokrova, ovisi o mjestu na kojem se nalazi objekat, vrsta i namjena objekta, vremenski uvjeti i klima koja vlada na dotičnom području. Tako u mediteranskim i priobalnim područjima oblik i vrsta krova imaju specifični oblik, opet u brdovitim krajevima krov je sasvim drugačiji. U kontinenalnim predjelima gdje su temperature neujednačene i ima često snijega i leda u zimskim periodima, uobičajeni je pokrov glineni crijep, salonit ploče te betonski crijep. Krovišta su u tim predjelima više kosa, položena više okomito zbog snijega i leda koji se što prije mora skinuti prirodnim putem.U nekim krajevima Like i Gorskog Kotara krovovi su i limeni: Tu su obavezni snjegobrani pogotovo od susjednih površina (čak i zakonski obavezni), te od dvorišne strane kako bi se spriječilo naglo padanje snijega pri topljenju. U mediteranskim područjima krovovi su više položeni i napravljeni pod većim kutem jer je tu mogućnost zime rijetka a snijega gotovo i nema. Zato su tu uobičajene tzv. kanalice koje se polažu jedna u drugu, te se učvršćuju mortom kako ih vjetar nebi odnio. Par riječi o tehnici slaganja crijepa na krovište. Na podaskanu površinu krova, zabijaju se letve dimenzija 50 x 30 mm ako je u pitanju crijep, ili 80 x 50 mm ako su u pitanju salonit ploče. Razmak između redova letvi ovisan je o vrsti crijepa, pa se tako za glineni crijep razmak kreće oko 30 cm, dok se za tzv. "biber" crijep razmak je svega oko19 cm. Crijepovi se slažu od podnožja krova s jedne strane prema gore i dijagonalno. Crijepovi imaju utore ili "falc" koji ulaze jedan u drugoga kako bi se spriječilo pomicanje ili neravnomjerno slaganje, Pokrivanje crijepovima mora se ravnomjerno vršiti sa obje strane krovišta zbog ravnoteže krovišta. Pogotovo ako je u pitanju betonski crijep koji teži oko 3 do 4 kg. pa ako ga na kući ima cca 2500 kom..izračunajte...drvena konstrukcija krovišta mora nosit okoi 10 tona crijepa. Glineni crijep je oko 30 % lakši, ali njegova težina također nije zanemariva,. Na obodne rubove krova sa sve 4 strane potrebno je postaviti zaštitu protiv vjetra, kako jak vjetar nebi odnio crijep i napravio veliku štetru. Danas se to obično izvodi na 3 načina: 1. Postavljanje ispod crijepa a iznad dasaka limene zaštitne elemente savijene tako da su u istoj visini sa crijepom tako da štite krov i crijep od jakog vjetra 2. Posebni završni crijepovi koji imaju rubove koji se preklapaju prema dolje i štite isto tako kao i limeni elementi 3. Posebni crijepovi koji imaju rupe u koje se zabijaju čavli u drvenu konstrukciju ispod. Na vrh krova (sljeme) gdje se spajaju crijepovi postavljaju se posebni krovni elementi tzv žljebnjaci ili sljemenjaci . Oni ste pričvršćuju čavlima ili mortom tako da ih vjerat nemože skinuti. Oko dimnjaka postavljaju se limeni opšavi koji spriječavaju prodor vode uz stijenke dimnjaka.