Napravi Sam Logo

Kupnja nekretnine preko agencije

Kategorije

03.04.2008
 
Danas na tržištu postoji bezbroj agencija za promet nekretnina.
 
Te agencije ako rade kako treba mogu za proviziju napravit cjelopkupni proces za prijenos nekretnine i upis u vlasničke knjige.
 
 
Zašto izabrati agenciju?
 
Netko zazire od agencije i za nikakvu cijenu nebi prodaju nekretnine obavio preko agencije?
 
Evo citata, kako i zašto angažirati agenciju za kupoprodaju nekretnina:
 
 

Sve što agencija za nekretnine treba učiniti za Vas

Uvijek ste se pitali:

- Zašto angažirati agenciju pri kupovini nekretnine?
- Što nam to agencija pruža?
- Koje su njezine obveze prema nama?
- Zašto ne proći bez njih, i ne platiti proviziju?

Ono što je poznato manje više svim osobama koje su sudjelovale ili sudjeluju u prometu nekretnina, a tiče se rada agencija za promet nekretnina, jest da agencije "spajaju" kupce i prodavatelje pri nekretninama koje se prodaju, da potom aktivno sudjeluju u pregovaranju oko cijene, uvjeta prodaje posjeda i vlasništva te dinamike isplate, kao i u vezi ostalih detalja poput isplate troškova stanovanja, uvjeta otkupa, prijenosa telefonske linije, i sl.

 
 
 

No koje su obveze agencija glede pravnih usluga?

Prva i osnovna obveza agencije jest provjera zemljišno-knjižnog stanja nekretnine na dan zaključenja kupoprodajnog ugovora ili ugovora o pologu kapare. O svemu što nadležna osoba (pravnik agencije ili odvjetnik) sazna vezano uz zemljišno-knjižno stanje nekretnine mora biti izvješten kako kupac, tako i prodavatelj. Pravno stanje treba biti predočeno strankama.
Ugovori, potvrde i ostali dokumenti koji se izrađuju moraju biti dani na prethodni uvid strankama, kojima treba pružiti dovoljno vremena da te dokumente pročitaju i postave pitanja. U slučaju da u tijeku primopredaje posjeda, kupovine ili vlasništva među strankama iskrsne neki spor, agencija valja u pregovore uložiti svo svoje iskustvo, kao i dodatne napore ne bi li se spor riješio na obostranu korist te pritom uvažavajući interese obiju stranaka.Treba iscrpiti sve opcije prije no što stranke budu upućene da spor riješe sudskim putem. Posebno ih valja upozoriti na dugotrajnost i skupoću sudskog postupka.
U praksi se pokazalo da je kupovina nekretnine bez angažiranja agencije najskuplja kupovina, i to najčešće zbog nemogućnosti pravovremene provjere zemljišno-knjižnog stanja nekretnine.
U svakom slučaju, agencija je dužna predati kupoprodajni ugovor na uknjižbu (gruntovnica Općinskog suda) te pravovremeno predati poreznu prijavu prometa nekretnine.

U skladu s "Etičkim kodeksom posrednika u prometu nekretninama" agencije su "obvezne štititi interese stranaka u skladu s dobrim poslovnim običajima (čl. 7.)" te se "ne smiju koristiti nedostatnim informiranjem i nestručnošću stranke radi pribavljanja poslovne koristi te u namjeri postizanja cijene koja nije u skladu s tržišnim uvjetima (čl. 8.)." Osim toga "agencije su obvezne čuvati tajnost podataka koje stranke iznesu u povjerenju (čl. 9.)."
Na kraju agencije su ipak te koje nam u velikoj većini i nađu željenu nekretninu htjeli mi to priznati ili ne.