Napravi Sam Logo

Loš prijem radio prijemnika

Kategorije

10.06.2007
 

Ukoliko na radio prijemniku imate loš prijem omiljene nam radio postaje.

 

Naša omiljena radio postaja nam «sikće», «šušti», miješa se sa nekom lokalnom postajom, a nismo uspjeli poboljšati prijem, evo savjeta:

 

-         promijenite smjer antene (ukoliko prijemnik ima antenu za podešavanje)

 

-         Premjestimo prijemnik na drugo mjesto( ukoliko je to moguće)

 

-         Isključimo STEREO dekoder (uključenej na MONO funkciju)

 

-         Zamijenimo baterije (ako je prijemnik na baterijskom napajanju)

 

Ovakove pojave česte su u prirodi, a mogući je uzrok interferencija sa bliskim kanalom nakojem emitira neka jača postaja. Ukoliko ste na Jadranu, pogotovu u Istri, nemate šanse protiv talijanskih stanica koje su toliko jake i emitiraju na svakih kiloherz, bez obzira što imate kvalitetne prijemnike.

Ako vam se to desi, a sigurno hoće, uvucite prijemnu antenu na UKV području. Bit će vam smanjen prijem vaše postaje ali strane stanice će se slabije čuti.