Napravi Sam Logo

Marco Polo i milijunski iznos.

Kategorije

09.01.2008
Da li znate da je broj 1.000.000 ( jedan milijun) sve do 13 stoljeća bio nepoznat!
 
Do 13 stoljeća broj milijun iskazivao se u izrazu tisuću tisuća, (ukoliko je uopće u tom vremenu uopće i bilo takovih vrijednosti).
Ipak, sve do povratka Marca Pola sa dalekog istoka gdje je proučavao istočnjačku kulturu, vrijednosti koje se danas izražavaju kao milijuni, izražavali su se u drugačijem obliku.
Izraz Milijun nastao je prema drugom imenu Marca Pola a koje je bilo Emilio, dakle Marko Emilio Polo.
 
Pretpostavlja se da je taj izraz počeo dobivati vrijednost negdje oko 1295 godine, po povratku Marca Pola u Veneciju.