Napravi Sam Logo

Međunarodna oporuka

Kategorije

02.09.2008
 
Ukoliko je potrebno napraviti oporuku ako je vlasništvo u inozemstvu, ili su nasljednici strani državljani bez domaćeg državljanstva, radi se međunarodna oporuka.
 
 
 
 
 
 
Špranca međunarodne oporuke
 
 

 

P O T V R D A

(Konvencija od 26. listopada 1973.)1. Ja, _________________________________________________________________
(ime, adresa i zvanje) osoba, ovlaštena za sastavljanje međunarodne oporuke,

2. potvrđujem da je dana _______________ u _______________
(datum) (mjesto)

3. (oporučitelj) __________________________________________________________
(ime, adresa, datum i mjesto rođenja) u nazočnosti mojoj i svjedoka:

4. a) __________________________________________________________________
(ime, adresa, datum i mjesto rođenja)

b) __________________________________________________________________
(ime, adresa, datum i mjesto rođenja)

izjavio da je priložena isprava njegova oporuka te da joj zna
sadržaj.

5. Osim toga potvrđujem da:

6. a) je u nazočnosti mojoj i svjedoka,

1. oporučitelj potpisao oporuku ili priznao i potvrdio kao svoj već stavljeni potpis;

2. budući da je oporučitelj izjavio da ne može sam potpisati svoju oporuku iz sljedećih razloga:

_____________________________________________________________

– sam zabilježio ovu činjenicu na oporuci

– je potpis stavio _________________________________  (ime, adresa)

7. b) smo svjedoci i ja potpisali oporuku.

8. c) Svaki list oporuke potpisao je _________________________ te je označen brojem.

9. d) Uvjerio sam se u identitet oporučitelja i gore navedenih svjedoka.

10. e) Svjedoci su ispunjavali pretpostavke propisane zakonom, po kojemu ja postupam.

11. f) Oporučitelj je želio dati sljedeću izjavu o čuvanju svoje oporuke:

12. MJESTO

13. DATUM

14. POTPIS, i eventualno PEČAT