Napravi Sam Logo

Motokultivatori, rad, održavanje i popravak.

Kategorije

09.05.2008
Motokultivator je kombinirani stroj za obradu vrta, ukućnice, voćnjaka i vinograda
Vlasnici većih obradivih površina u današnje vrijeme nemogu ni zamisliti nekakvu obradu bez moćnog stroja koji se zove motokultivator.
Prilkom nabavke kultivatora, trebamo obratiti pažnju na nae potrebe, površinu koju obrađujemo, snagu stroja te mogućnost priključaka.
Rad sa kultivatorom zahtijeva određene vještine i dosta snage, pa treba uzeti u obzir da se njime ne služe djeca.
Prije same uporabe treba proučiti mogućnosti te način rada sa strojem iz priloženih uputa.
 
Naročito treba proučiti upute za sigurnosno rukovanje, jer je kultivator veoma opasna mašina ako se s njime ne rukuje sa dovoljno pažnje.
 
Kultivatori se prema konstrukciji i vrsti motora dijele na 2 osnovne skupine:
 
 - Kultivatori sa benzinskim motorom - najviše se upotrebljavaju jer su to obično kultivatori od 2 kW naviše.
 
 - Kultivatori sa dieselskim motorom - najčešće sa 10 kW pa naviše.
 
Prema našim potrebama, vrsti tla, odredit ćemo izbor kultivatora koji nam najviše odgovara.
 
Evo osnovnih savjeta kako koristiti i održavati motokultivator:
 
 - Upravljačke ručke podesiti da vam budu najbolje na dohvat ruku.
 - Ručicu kvačila podesiti tako da ima lagani "mrtvi" hod, dakle da počne odvajati negdje na sredini hoda ručke.
 - Ručka "gasa" treba da je podešena da uopće nema slobodnog hoda.
 - Ručka mjenjača treba da je u položaju tako da bude lako dohvatljiva.
 - Ručke za upravljanje strojem treba da su na visini kako bi kod držanja bili potpuno uspravljenog držanja tijela.
 - Prije prve uporabe, provjerite dali u kućištu motora ima ulja (ne treba kod dvotaktnog motora).
   Ulje mijenjati nakon 30 sati rada, ili češće ukoliko su uvjeti rada ekstremni.
 - Posebnu pažnju obratiti na filter za zrak, jer se on u prašini i blatu često zaprlja pa motor teže radi.
   Filter izvaditi i oprati pod mlazom vode ako je plastični, ako je papirnati, zamijeniti ili propuhati kompresorom.
 - Očistiti dijelove kultivatora nakon svakog rada mlazom vode. Naročito očistiti poluge kopačice, te kotače.
  POZOR! Očistiti stroj kad se potpuno ohladi motor (nakon 1 sat), jer bi u protivnom došlo do pucanja bloka ili cilindra motora.
 
Preko zime kultivator potpuno očistimo, osušimo i pospremimo ga na suho prozračno mjesto.
Najbolje bi bilo da je na podlošcima kako gume na kotačima nebi dobile deformaciju.
 
Mjere opreza pri radu sa motokultivatorom:
 
Naročito je opasno ako vam lopatice kopača zahvate noge ili tijelo. To je naročito slučaj gdje je kopačica namještena na osovinu gdje se inače nalaze kotači za pogon. Tako naročito treba paziti ako rub lopatice zahvati kolac, korijen stabla, panj u zemlji i slično. Tada dolazi do naglog zaokreta cijelog stroja te mogućnosti ozljeđivanja od ručki za upravljanje ili lopatica kotača.
Također trebamo voditi računa o radu kopačice kod hoda unatrag, jer tada mogu stradati stopala i noge.
 
Tipovi kopačica koje imaju kotače, a radni dio (kopačicu) imaju spojenu preko kardanskog vratila. Taj radni dio ima zaštitu za noge i njegova brzina rotacije nije ovisna o brzini kretanja stroja.
U slučaju prebacivanja brzine u hod unatrag, stroj automatski isključuje rad kopačice na kardanu.