Napravi Sam Logo

Motorna pila - rukovanje i održavanje

Kategorije

20.10.2007
Rukovanje ovim moćnim i potrebnim alatom zahtijeva snažnu i spretnu osobu.
Nepažljivo i nestručno rukovanje ovim strojem osobito je opasno.
Motornom pilom pretežno se koriste šumski radnici, tesari, građevinari.
Za rad motornom pilom potrebne su obje ruke, te je vrlo opasno raditi s njom na ljestvama, na drvu, jednom rukom.
Za siguran rad potrebne su obje ruke i čvrst stisak.
Motorne pile proizvode se sa električnim i benzinskim dvotaktnim motorom.
 
Električne se rabe za manje radove, piljenje drva, manje komade drveta.
 
Za radove u šumi sa debljim deblima treba koristiti snažne motorne pile sa benzinskim motorom.
 
Lanac motorne pile mora biti pravilno napet, propisno podmazan. Spremnik za ulje koji služi za podmazivanje lanca u radu, mora biti napunjen sa propisnim uljem.
 
Ukoliko se pila koristi duže vrijeme potrebno je nakon par sati rada skinuti lanac sa vodilice te očistiti vodilicu i lanac te zupčanike od piljevine i nečistoća.
Lanac mora biti propisno naoštren sa pravilno namještenim zupcima.
Drvo koje se pili mora biti  učvršćeno na dvonoge "jarce".
Kad se ruši deblo, treba biti posebno oprezan.
Deblo se pri zemlji najprije ureže u obliku klina, te se odredi pravac padanja stabla.
Naročito treba paziti kod piljenja da težina debla ne ukliješti vodilicu pile.
U krugu padanja stabla nesmije se nitko zadržavati.
Radnik s pilom treba imati zaštitne naočale, kacigu, zaštitu protiv buke i zaštitne rukavice.