Napravi Sam Logo

Nabavka materijala, alata i opreme

Kategorije

31.03.2007
 
 
Bez alata nema zanata, poznata je poslovica, kad još uz to pribavite građevinski materijal i opremu, sreći nikad kraja..
 

 
Kod radova na kući potreban je građevni materijal, oprema, alat, znanje, volja i vrijeme
Rekli smo da smo sa znanjem, voljom, i vremenom rasrstili, na redu je prikupljanje materijala, alata i opreme.
U osnovni građevni materijal za gradnju kuće spada slijedeći  mateijal:
 
1. Šljunak
2. Cement
3. Vapno
4. Drvena građa
5. Cigla
6. Betonski blokovi
 
Uz ove osnovne skupine , tu je još bezbroj sitnica koje ću kasnije navesti
 
U osnovne alate ubrajamo:
- zidarska žlica
- zidarska lopatica (fangla)
- visak
- libela (vaser vaga)
- metar zidarski
- lopata
- ravnalica za žbukanje
- letva za niveliranje
- posude za mort
 
 
Oprema potrebna kod zidanja i žbukanja
 
- mješalica za beton
- dizalica
- zidarske ljestve
- oplate
- skele
- stolice zidarske 
- daske i fosli
- bušilica za beton
 
Prilikom planiranja nabavke materijala moramo voditi računa u materijalima koji su polutrajnog djelovanja, te o materijalima koji su trajni.
 
Među polutrajne materijale spada cement, vapno i  gips dok su ostali materijali iz grupe koji  su trajni u smislu da mogu dugo stajati a da se ne skrute, raspadnu ili polome.
 
Važno je napomenuti slijedeće:
 
Cement, vapno, gips  su materijali koji su higroskopni, odnosno iz zraka navlače vlagu te su nakon dužeg vremena ako se ne potroše neuporabljive
 
Zbog toga je važno planirati nabaku količine koja je otprilike potrebna, a  višak pospremiti u plastične vreće, hermetik bačve, tj spriječiti da ne upijaju vlagu iz zraka.
 
Cigla, razni proizvodi od gline kao i crijep potrebno je imati po mogućnosti pokrivene ako duže stoje, pogotovo ako stoje preko zime, jer snijeg ulazi u pukotine, smrzava se i širenjem leda dolazi do pucanja.
Drvo za krovišta mora biti suho, (po mogućnosti max do 15 % vlage). jer u protivnom kad se sirovo drvo stavii u krovište, sušenjem se skuplja i dolazi do raslojavanja, te do pukotina u gredama