Napravi Sam Logo

Napravi-sam, održavanje štednjaka u kuhinji

Kategorije

22.10.2007
Štednjaci u kuhinji se uglavnom mogu podijeliti na 4 osnovne skupine:
 
-plinski
-električni
-na kruta goriva
-kombinirani
Svaki od njih zahtijeva odgovarajuće održavanje i popravke.
Plinski štednjaci - obično imaju 4 plamenika za kuhanje, te plinsku pećnicu.
Mogu biti priključeni na butan plin, dakle iz boce, zemni plin ili prirodni plin.
Takvi štednjaci na tržište najčešće dolaze pripremljeni za priključak na propan-butan.
Ako koristimo takav plin, možemo ga odmah priključiti na bocu. Prije toga treba nabaviti priključno crijevo sa regulatorom tlaka. Na priključni pipac za plin sa stražnje strane štednjaka, priključimo kraj gumenog crijeva i stegnemo odgovarajućom obujmicom.
Regulator pritiska ima holender sa LIJEVIM navojem, kojeg treba ključem stegnuti na navoj plinske boce.
NAROČITO VAŽNO!! U holender navojne matice treba umetnuti gumenu brtvu. Nemojte NIKADA priključiti crijevo bez gumene brtve jer će plin izlaziti kroz holender.
Kad stegnete navoj na regulatoru tlaka na bocu isprobajte nepropusnost.
To OBAVEZNO napravite sa gusto pripremljenom sapunicom, nikako plamenom.
Odvrnite ventil na boci te spoj na navoju namažite sapunicom.
Ako nema mjehurića, sve ste dobro napravili, te možete štednjak pustiti u promet.
Ukoliko imate priključen zemni ili prirodni plin, trebate napraviti slijedeće.
Svi štednjaci prilikom prodaje MORAJU imati rezervne sapnice (dizne). Ukoliko neznate kako zamijenite dizne, pozovite servisera. U svakom slučaju, svaki plamenik ima svoju odgovarajuću diznu.
Pravilno podešen štednjak rezultira blijedo plavkastim plamenom raspoređenim po cijelom krugu plamenika, bez zvukova, i gašenja.
Ukoliko plamen gori nejednako sa žutim plamenom i ako dimi, znak je da je premalo zraka. Podesite regulator zraka u zdjelici plamenika.
Električni štednjaci - imaju obično 3 do 4 kuhaće ploče od kojih je jedna obično brzo kuhaća (ekspres ploča).
Ukoliko je štednjak predviđen za priključak na jednofaznu mrežu a na priključnim stezaljkama od stražnje strane ima 5 stezaljki, napravite slijedeće.
Te stezaljke imaju oznake R, S, T, N ili (0) te oznaku za uzemljenje. Ako imate pripremljen jednofazni priključak u vašoj kuhinji onda sa priloženim bakrenim ili mesinganim mostićem koji dobijete sa štednjakom zajedno spojite stezaljke sa oznakom R,S i T,  na te zajedničke stezaljke spojite fazni vodič. Na stezaljku sa oznakom N (neutral) ili 0 spojite nulti vodič, a uzemljenu (žuto-zelenu žicu) spojite na masu štednjaka.
Ukoliko imate pripremljen trofazni priključak, trebate imati u priključnoj kutiji 5 žica. Te žice spojite na štednjaku ovako:
Plava žica na stezaljku N ili 0, crnu žicu na R, drugu crnu žicu na S, smeđu na T.
Žuto zelenu žicu spojite na masu.
Uključite štednjak i isprobajte njegov rad. Često se desi da kontrolna žaruljica na štednjaku i kad ga ugasite tinja, to vas netreba zabrinjavati. radi se o indukcijskom naponu.
Štednjak na kruta goriva - spaja se na dimovodnu cijev prema rasporedu dimnjaka na stražnoj strani štednjaka. Redovito ga treba čistiti kako se dimni plinovi nebi vraćali u prostoriju.
Ujedno služi i za grijanje prostora.