Napravi Sam Logo

Nasljednička izjava

Kategorije

02.09.2008
 
U postupku nakon ostavinske rasprave, nasljednik se poslije punomoćnosti Rješenja o ostavini može odreći svog dijela koji je dobio, te ga prenijeti na drugu osobu .
 
 
 
 
 
 
Međutim, prema Zakonu o nasljeđivanju, osoba kojoj se može prenijeti dio od osobe koja želi svoj dio predati drugoj, mora biti iz nasljednog reda po ostavini.
 
Takova izjava može se sastaviti u ovakovoj formi:
 
 
  

NASLJEDNIČKA IZJAVA

 

 

 

 

 

 

Ja __________ kći/sin ________ iz _____ ul _______ na dan _______ pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću dajem slijedeću:

 

NASLJEDNIČKU IZJAVU

 

 

Kojom izjavljujem da su u ostavinskom postupku koji se vodi kod nadležnog suda_______ , a iza smrti ostavioca__________ koji je preminuo dana _______ u _______, prihvaćam svog nasljednog dijela i istovremeno ga u cjelosti ustupam _______________________.

 

 

Dana,                                                                                     IZJAVU DAO