Napravi Sam Logo

Nasljednička izjava - dokumenat u vezi sa ostavinskom raspravom

Kategorije

03.04.2008
Prilikom ostavinske rasprave, zakoniti nasljednici iza pokojnika, nasljeđuju imovinu prema zakonu.
Međutim, neki nasljednici se mogu izjasniti da se odriču svojeg dijela imovine u korist druge osobe.
 
Ukoliko se neki od nasljednika žele odreći svog dijela , a to se naročito manifestira kod naknadno pronađene imovine, tada oni ispunjavaju dokumenat koji se zove NASLJEDNIČKA IZJAVA.
Nasljednička izjava je dokumenat koji sadrži bitne podatke o imovini, te o osobi kojoj se taj dio pripisuje.
 
Taj dokumenat izgleda ovako:
 
 

NASLJEDNIČKA IZJAVA

 

 

 

 

 

 

Ja _________________________________ iz __________________ ul _______ na dan ______________________ pod

 

punom materijalnom i kaznenom odgovornošću dajem slijedeću

 

NASLJEDNIČKU IZJAVU

 

 

Kojom izjavljujem da se u ostavinskom postupku koji se vodi kod nadležnog suda

 

u _______ , a iza pok__________ koji je preminuo dana _______ u _______, odričem se  svog nasljednog dijela i istovremeno ga u cjelosti ustupam slijedećim korisnicima :

 

 

 

 

 

 

 

Predmet ostavine iz pok _________________ čine slijedeće

 

Nekretnine/pokretnine

(nepotrebno precrtati)

 

Nekretnina _____________________kč br.   K.o._________________________

 

Nekretnina ____________________ k.č.br. K.o_________________________

 

Nekretnina _____________________k.č.br. K.o_________________________

 

 

Dana, ________________________                                                                                  

 

 

                                                                    Potpis davatelja izjave:____________