Napravi Sam Logo

O automobilskom hladnjaku - kileru

Kategorije

26.04.2008
 
Automobilski hladnjak je uređaj koji ima ulogu da drži uravnoteženu temperaturu rashladne tekućine u sistemu za hlađenje motora.
 
Radom motora, dolazi do trenja cilindara i klipova, i time se razvija temperatura. Rashladna tekućina cirkulira unutar bloka motora i ima ulogu da drži stalno temperaturu na radnoj točki, a to je oko 86 stupnjeva C.
 
Cirkulacijska pumpa u motoru tjera rashladnu tekućinu crijevima i blokom motora,
Hladnjak je saćastog tipa tako da u njemu kruži tekućina a zrak koji cirkulira saćem hladi tekućinu koja dolazi iz bloka.. Tako se u sistemu stvara ciklus tople i ohlađene tekućine koja održava radnu temperaturu motora.
 
Međutim, vremenom se hladnjak može istrošiti, probušiti, oštetiti.. Tako može tekućina iscuriti ili polako isparavati .
Sistem je opskrbljen indikacijskom sijalicom koja reagira na pritisak ili povećanu temperaturu tekućine.
 
U sistemu postoje gumena crijeva kojima su spojeni, hladnjak, blok motora, grijač prostora automobila i pumpa.
Najčešće su situacije kad se crijevo probuši ili istrune. Tada dolazi do smanjenja pritiska ili curenja tekućine.
 
Kad se upali crvena signalna lampica, trebamo odmah stati, i parkirati na sigurnom mjestu.
Ugasite motor i pričekajte 10 minuta.
 
Uzmite komad krpe, rukavicu, ili neku zaštitnu foliju i POLAKO, vrlo POLAKO odvijte čep na hladnjaku.
Istovremeno ga pritiskajte prema dolje.
 
Ne zaboravite da je u sistemu oko 2 do 3 bara pritiska.
Tako će pritisak iz sistema popustiti, te možete čep odmaknuti.
 
Oprez!! temperatura u sistemu je oko 90 Stupnjeva, opasnost od opekotina vrelom vodom!!
Ukoliko ustanovite da je crijevo napuklo, obično na mjestu gdje je učvršćeno obujmicom, odrežite taj dio oštrim nožem. Obično je crijevo dosta dugo da se odrezani dio neće odraziti na sigurnost.
 
Ukoliko je napuklina na drugom mjestu gdje nije moguće kraćenje cijevi na taj način ima pomoći.
Dobro bi bilo da uz sebe imate bakarni komad cijevi koji tijesno ulazi u cijevi. Te cijevi su uglavnom istog promjera osim cijevi za grijač kabine.
 
To trebate ispitati doma u garaži, jer na terenu će vam to biti od male koristi ako imate krive dimenzije.
 
Odrežite bakarnu cijev na komade od cca 10 cm. Kupite metalnu obujmicu kojom se izvijačem steže crijevo na metalni komad.
U slučaju pucanja crijeva, odrežite crijevo skroz nožem i ubacite metalnu bakarnu cijev i spojite obujmicama čvrsto.
Tako ćete si pomoći do servisa ili do trgovine gdje ćete kupiti original crijevo.