Napravi Sam Logo

Obrezivanje grana na stablima

Kategorije

21.10.2007
 
Kada i kako , te na kojim stablima obrezati grane?
 
Obično se na drveću i voćkama obrezuju grane koje smetaju, koje su prerasle izvan vrta, koje dosižu do tla.
 Njbolje je grane otpiliti na jesen prije snijega kako ih snijeg nebi polomio.
Ukoliko nismo porezali na jesen, može se i u rano proljeće prije vegetiranja.
 
Suvišne grane možemo obrezati i kako bi stablu sačuvali ili promijenili oblik.
Naročito treba odrezati suhe grane ili one koje ne rode.
 
Ukoliko je stablo visoko sa debelim granama, bolje da posao obrezivanja prepustite profesionalcu koji imaju alat i pribor za to.
 
Pogotovo je opasno da se popnete na stablo pa motornom pilom jednom rukom pilite granu.
Grana se može ukllještiti, pa pila odskočiti i eto nesreće.