Napravi Sam Logo

Od ideje do dokumenata

Kategorije

28.03.2007
Nakon bezbrojnih diskusija, planova, crteža i skica, financijskih konstrukcija i izračuna,  odlučih se uhvatiti u koštac sa avanturom izgradnje vlastitog doma, naporno...mukotrpno...ali...isplatio se...

Koliko puta sam sa obitelji promatrao lijepa zdanja sa snježno bijelim fasadama, blještavim prozorima, crvenkasto smeđim krovovima, zelenim travnjacima i plavkastim bazenima u dvorištu..odlučio sam...Idem u avanturu..pa što bude.
Nakon 3 godine....uspjelo mi je...  Kuća je gotova.....bar tako mislim.
 
Ovdje ću kronološki opisati kako sam od gole livade došao do lijepe obiteljske kuće.
 
Da ne duljim...
 
Imao sam sreću , bar jednu u životu...gradilište sam dobio od roditelja... bar nešto..tako sam mislio, ali sam na kraju skužio da je to jedna veoma velika stavka...Imati gradilište...velika stvar...
 
Noseći se sa birokracijom i bezbroj potrebnih "papira", vremena i živaca uspio sam sakupiti te tako dugo željene dokumente.
 
Najprije sam ishodio lokacijsku dozvolu za koju sam morao predočiti i priložiti slijedeće dokumente:
 
- Kopiju katastarskog plana na čestici gdje ću graditi objekat
- Vlasnički list dotične kč.
- Suglasnost susjeda o gradnji objekta
- Idejni projekt (nacrt) od ovlaštene osobe
 
Na temelju lokacijske dozvole,podnio sam nadležnoj ustanovi zahjev za građevnu dozvolu.
 
Priložio sam suglasnosti za priključak struje, vode i plina i procedura je krenula.
 
S obzirom da je moja čestica bila unutar zone predviđene za gradnju stambenih objekata, sama procedura nije dugo trajala.
 
Dobio sam poziv za iskolčenje gradilišta, te
je avantura u gradnji počela...tek sad slijedi ono glavno