Napravi Sam Logo

Odleđivanje škrinje za duboko zamrzavanje

Kategorije

17.06.2007
 

U tijeku rada na stijenkama škrinje stvara se led koji je toplinski izolator za hlađenje zraka u hladnjaku.

 

Stvaranje leda na stijenkama ovisi o podešenosti termostata, čim je temperatura hlađenja niža, led se brže stvara.

Naslage leda stvara gubitke u hlađenju, te povećanje troškova energije.

Led se sa stranica zamrzivača skida plastičnom lopaticom, pažljivo da se ne zagrebe izolacija. Za taj pothvat potrebno je izvaditi sve neamirnice iz škrinje i pustiti je da se isključena otopi bar 1 sat.. Postupak će se ubrzati, ako u škrinju stavite plastičnu posudu sa vrućom vodom.

Kad se ukloni led, unutrašnjost škrinje oprati spužvom sa dodatkom neutralnog sredstva za pranje.

Prije vraćanja namirnica u zamrzivač, stijenke obrišite pamučnom krpom.

Namirnice koje su prije bile na dnu rotirajte da se prije potroše.

Termostat škrinje neka bude postavljen na oko -25 stupnjeva.

Ukoliko je koiličina namirnica u škrinji manja , termostat treba postaviti na višu temperaturu.