Napravi Sam Logo

Određivanje izvoda na elektromotoru bez oznaka

Kategorije

14.07.2007
 

Ukoliko imamo jednofazni elektromotor, a na priključnoj kutiji nema nikakvih oznaka, obično su to 4 ili 5 žica.

Tada se radi o asinhronom motoru (kao npr motor za pranje rublja, obično su to motori do 1 kW
 

Pomoću univerzalnog instrumenta na području za mjerenja otpora, priključimo pipalice najprije na 1 kontakt. Mjerimo najprije prema 2, pa 3, pa 4 žici. Najmanji otpor koji pokazuju 2 međusobno spojene žice je glavna faza. Pomoćna faza ima veći otpor.

Da bi se takav motor pokrenuo potreban je fazni pomak između glavne i pomoćne faze. On se određuje postavljanjem kondenzatora .. Kondenzator se veže između mrežnog napona i pomoćne faze.

 

Ukoliko ovako označimo glavnu fazu i pomoćnu fazu, jasno će nam biti kako spojiti kondenzator:

 

  1. Početak navoja glavne faze
  2. Kraj namota glavne faze
  3. Početak namota pomoćne faze
  4. Kraj namota pomoćne faze

 

Ukoliko želimo vrtnju motora u jednom smjeru (ispitamo pokusom) kondenzator spojimo između priključnice 1 i 3. i to zajedno spojimo sa mrežnim naponom .

 

Ako želimo da se motor okreće u suprotnom smjeru kondenzator spojimo na priključnice 2 i 4

 

Vrijednost kondenzatora odredimo tako da za svakih 100 W snage, uzmemo 5 uF, a napon neka bude minimalno 400 V.

Kondenzator treba biti metalno papirnati za trajni rad.