Napravi Sam Logo

Određivanje izvoda na nepoznatom transformatoru

Kategorije

17.07.2007
 

Ukoliko imamo transformator koji nema oznake na izvodima, možemo si pomoći na 2 načina. Trafo često ima više izvoda primara i više izvoda sekundara.

 

Obavezno uvijek ima jedan primarni i jedan sekundarni izvod.

Najčešće trafo ima izvode tanje žice i izvode deblje žice. PRAVILO je da su izvodi najtanje žice primar, a deblje žice sekundar. Međutim to pravilo može bit i obrnuto ukoliko je trafo služio za druge namjene.

Zato ommetrom izmjerite otpore među izvodima. Prema fizici, najtanja žica ima najveći otpor, pa će izvodi sa otporom od nekoliko desetaka Oma pa do nekoliko Koma, biti primar.

Izvodi deblje žice su kraći, pa imaju manji otpor a i žica je deblja.Tu je otpor svega nekoliko Oma.

Prema tome, radi se o sekundarnom izvodu. Izmjerom otpora između primarnih i sekundarnih namotaja, ne bi smjelo biti vrijednosti, jer su ti namotaji galvanski odvojeni, a ako ima otpora, vjerojatno se radi o proboju među namotajima, ili o pregorenim žicama. Takove transformatore ne smijemo spajati na mrežu

Ukoliko nema otpora, možemo na pronađeni primar spojiti napon od 220 V/50Hz, ali u seriju sa mrežom obavezno spojiti osigurač od 500 mA.

Osigurač služi da se uslijed kvara ili kratkog spoja namotaja prekine napon.

Označeni sekundarni namotaji mogu se ispitati voltmetrom nakon priključenja transformatora na mrežu.