Napravi Sam Logo

Odvod krovnih oborina u kanalizaciju

Kategorije

10.01.2008
Često smo u prilici odvodne krovne vode sprovesti u kanalizaciju, ali nije to samo tako..
 
Ukoliko žljebove sa krova želimo sprovesti u kanalizaciju ili septičku jamu, trebamo voditi računa o nekoliko važnih stvari.
 
Naime, spoj krovnih oluka sa kanalizacijom nesmije biti direktan. To iz razloga što će se iz kanalizacionih cijevi širiti smrad.
Da bi se to spriječilo, između kanalizacijske cijevi i odvodne cijevi sa krova treba biti međuspoj, na način da se to izvede kao reviziono okno, ili sifonski spoj.
Reviziono okno će osim da se oborinske vode sprovedu u kanalizaciju, služiti i kao mjesto za čišćenje od nakupljenog lišća, smeća, otpadaka sa krova i slično.
 
Osim toga, to mjesto gdje se spajaju cijevi kanalizacije i krovnih žljebova mora biti uvijek ispunjeno vodom.
 
Sjetimo se na koji način smo u kupaonici spojili odvod sa glavnom odvodnom cijevi. Između njih je jedna komora u kojoj uvijek ostaje nivo vode koji je uvijek iznad izljeva u kanalizaciju.
na taj način smo spriječili da se iz kanalizacije vraća smrad natrag u cijevi..
 
Isti slučaj je ukoliko cijevi sa krova spajamo sa septičkom jamom.