Napravi Sam Logo

Osigurači

Kategorije

22.03.2008
Osigurači u kućanstvu su u stvari umjetno napravljeni uređaji koji su "naslabija karika" u lancu kućne instalacije.
 
 
Kroz kućnu instalaciju električne mreže protiče električna struja napona 230 ili 380 V. To je izmjenični napon čiji elektroni protiču čas pozitivnom čas negativnom periodom i to učestalošću od 50 puta u 1 sekundi.
Zato se to zove izmjenična struja frekvencije 50 Hz.
 
U izmjeničnom krugu električna struja vrši svoju zadaću, odnosno napaja razne uređaje i strojeve.
 
Pri radu se vodič zagrijava zbog otpora koje pruža trošilo.
Ako je instalacija dobro dimenzionirana, na mjestu na kojem je osigurač, ako je otpor i zagrijavanje veće od onog koje može osigurač propustiti, dolazi do pregrijavanja žice u osiguraču te isključenja potrošača iz napajanja.
 
Osigurače možemo podijeliti na 2 osnovne skupine:
 
 - rastalni osigurači (patrone)- izrađeni su od keramike sa navojima za kućište. U sredini imaju kanal u kojem se nalazi rastalna žica u kremenom pijesku. Pijesak spriječava iskrenje kod pregorijevanja.
Postoje rastalni osigurači prema snazi , obično od 2 do 25 A koji su označeni bojama:
 
Ružičasta - 2A
Smeđa - 4 A
Zelena - 6 A
Crvena - 10A
Siva  - 16 A
Plava - 20 A
Žuta - 25 A
 Osigurače koji su pregorjeli uvijek zamijeniti odgovarajućim.
 
NIKADA ne krpati osigurače žicom, jer onda oni gube svoju namjenu.
 
 - automatski osigurači sa uređajem za okidanje.
 
To su osigurači sa bimetalnim uređajem i zavojnicom koja je dimenzionirana na određenu snagu. Prevelikom strujom, bimetal reagira i zavojnica provede te isključi kontakte.
 
Ovi osigurači su jednostavniji i nije ih treba mijenjati, ali su nekoliko puta skuplji od rastalnih