Napravi Sam Logo

Osnovni načini sastavljanje oporuke i njezini dijelovi

Kategorije

18.07.2008
 
Osoba koja sastavlja oporuku može to napraviti na par osnovnih načina, uz poštivanje zakonitosti i određenih pravila:
 
PRETPOSTAVKE VALJANOSTI OPORUKE:
- 16 god. života
- sposobnost za rasuđivanje, (pretpostavlja se dok se ne dokaže suprotno)
- da oporuka nije napravljena pod utjecajem prijetnje, sile, prijevare i zablude
- da ima zakonom propisani oblik
U nedostatku koje od tih pretpostavaka, oporuka je ništava ili se može poništiti.

OBLICI OPORUKE:
1. privatna vlastoručna: vlastitom rukom napisana i potpisana
2. privatna pisana oporuka sa svjedocima: nije bitno tko je je napisao i kojim sredstvom, bitno je da je ostavitelj u nazočnosti 2 svjedoka potpiše, a nakon njega se potpisuju i svjedoci
3. javna oporuka: sastavlja je tko želi, a osobe koje ne mogu, niti znaju čitati i pisati ne mogu na drugi način sačiniti oporuku.
- javnu oporuku sastavljaju sudac općinskog suda, sudski savjetnik, javni bilježnik, konzularni i diplomatski predstavnici, u skladu sa zakonom.
4. usmena oporuka u izvanrednim okolnostima: zbog kojih se ne može sastaviti na neki drugi način, pred 2 svjedoka, vrijedi 30 dana od prestanka izvanrednih okolnosti.

NUŽNI NASLJEDNICI su:
- ostaviteljevi potomci i bračni drug: nužni dio iznosi 1/2 onoga što bi inače dobili po zakonskom nasljeđivanju
- ostaviteljevi roditelji, posvojiitelji i ostali preci - samo ako su trajno nesposobni za rad i nemaju nužnih sredstava za život: nužni dio iznosi 1/3

Nužni dio je povrijeđen oporukom i/ili darovanjima, ako zbog toga nužni nasljednik ne bi dobio vrijednost svog nužnog dijela.
Kad je povrijeđen nužni dio, prvo se umanjuju raspolaganja oporukom, a ako to ne bi podmirilo nužni dio tada se vraćaju i darovi (od posljednjeg..)