Napravi Sam Logo

Osnovni pojmovi o elektronici

Kategorije

12.10.2007
Elektronika je tehnička znanost elektrotehnike koja pručava kretanje elektromagnetnih čestica (elektrona) kroz neki vodič ili krug.
 
Elektronički krugovi su područja kroz koja se kreću razne sile, naboji, elektroni i snaga koja ih pokreće.
Da bi se takav proces mogao odvijati unutar elektroničkog kruga trebaju postojati elementi pomoću kojih se pokreću elektromagnetske silnice elektrona.
 
Navest ću najosnovnije električne elemente, te električne komponente koje sadrže više elektroničkih elemenata koje moderna elektronika danas proučava i koristi. To su uglavnom provodnici (vodiči) ili poluprovodnici (poluvodiči).
 
- Otpornici -
su pasivni elektronički elemenati koji u strujnim jrugovima služe za stvaranje otpora električnoj struji u nekom kolu. Pritom da bi bili postavljeni neki ciljevi treba računati na OHM-ov zakon.
Otpornike možemo podijeliti na stalne, promjenjljive, temperaturno osjetljive kao NTC i PTC otpornike. Stalni se dijele na ugljene, žičane i slojevite. 
 
Označuju se sa osnovnom jedinicom OHM .
 
-Kondenzatori -
su spremački statičkog elektriciteta u nekom ellektričnom kolu između 2 vodiča sa električnim nabojem.
 
Dijele se na blok kondenzatore i elektrolitske kondenzatore.
 
Oznaka za njihov kapacitet je Farad (f). Pošto je mjerna jedinica Farad jako velika , u praksi se koriste uF (mikrofaradi), nF (nanofaradi) i pF (pikofaradi)
 
- Diode -
to su poluprovodnički elementi nelinearne karakteristike koje su provodne najčešće samo u jednom smjeru. To svojstvo poluprovodnosti koristi se u raznim ispravljačkim uređajima, kao elemenat u elektronskim cijevima,
Po vrsti materijala od kojih su izrađene dijele se na silicijske, germanijumske, karbidne, a po namjeni se dijele na svijetleće (LED), tunel, shotkey, zener te foto diode.
 
-Tiristor -
 
poluprovodni elemenat koji je zapravo sustav sklopke sa okidačem koji provede dok se na glavnu  upravljačku elektrodu dovede određeni napon i prekida kad taj napon iz nekog razloga padne.
Zbog toga se koristi u ispravljačima, regulatorima rasvjete, elektromotornim pogonima (tramvaj).
 
- Dijak -
 
 je poluprovodnik ustvari dvosmjerna provodna dioda, koji služi uglavnom kao okidač za trijake i tiristore. Njegov probojni napon iznosi od 30 - 40 V.
 
- Trijak -
(engl. triode for AC) poluprovodnik je koji služi uglavnom u krugovima izmjenične struje kao upravljačka sklopka.
 
Za uključenje mu je potreban impuls koji otvara probojnost i drži dok se određena vrijednost struje ne smanji. Obično je to prilikom promjene sinusoide, pa je pogodan za regulaciju okreta kolektorskih motora i regulaciju osvjetljenja.
 
- Tranzistor-
 je aktivni elektronički elemenat koji u električnom krugu ima funkciju pojačala, prekidača  i još mnogo funkcija.
Osnova je za rad računala, pojačala,  stabilizatora napona te audio i video uređaja.
 
- Integrirani krug - (engl CHIP)
 je elektronička komponenta koja u sebi ima integrirano na stotine svih ovdje nabrojenih elemenata ali u minijaturi, te je sposoban obavljati milijune operacija u samo 1 sekundi
Tako za primjer računalni procesor od 1 Ghz može obaviti i milijardu računskih operacija u jednoj sekundi