Napravi Sam Logo

Otkud običaj Noć vještica (Halloween)

Kategorije

25.01.2008
Suprotno općem mišljenju, običaj Halloween ili Noć vještica nije američki produkt.
Naziv Halloween potječe iz kršćanskog blagdana All Hallows tj noć Svih Svetih, koji se slavi 1 studenog.a usko je povezan sa starom keltskom tradicijom.Kelti su bili stočari koji su svoju stoku  krajem ljeta vraćali sa udaljenih ispaša. Kako su se spremali za oštre zime, slavili su praznik kraja ljeta (Oiche Shamhna). Slavlje je započimalo31 listopada. Kelti su se oblačili u vrlo živopisne šarene nošnje, stavljali na sebe razne ukrase koji su većinom bili narančaste i crne boje. Te boje su simbolizirale žito i zimu.Vjerovali su da duh Samhain priziva sve duše mrtvih. Kako bi duše mogle što lakše putovati, Samhain ukida sve zakone vremena i prostora, omogućavajući duhovima da nesmetano putuju svijetom.
 
Kako bi duhove otjerali od svojih domova, Kelti gase vatre i zatvaraju kućna vrata.
 
Vjeruje se da je kostimiranje za Noć vještica ostalo od tih davnih vremena do današnjih dana.
 
Kako je običaj pravljenja bundeve kao osvjetljenog predmeta povodom Halloweena nastao i sačuvao se?
 
Stara Irska legenda kaže da je lokalna stara pijanica Jack O'Lanterne imao moć da stupa u kontakt sa nečastivim (vragom). Pošto ga je vrag progonio i htio ga ubiti  Jack je istoga nasamarioo tako da mu je postavio izdubljenu bundevu u obliku svog lica.
Kad je Jack umro, nije mogao ući u raj a vrag ga nije htio primiti u pakao.
 
Dobacio mu je komad žeravice kako bi se Jack mogao snalaziti u mrkloj noći.
 
Otuda vjerojatno običaj da se u izdubljenu bundevu stavlja svijeća koja se zapali.
Od tada u noći Halloweena možete vidjeti šuplje bundeve kako noću lutaju u mraku tražeći put.