Napravi Sam Logo

Perpetum mobile u prirodi

Kategorije

14.06.2007
 

Rast bilja, stvaranje plodova-otpadanje lišće ujesen-mikroorganizmi-humus kao gnojivo.

 

 

Kaže se da je kompost trbuh vrta, za čistu i zdravu hranu.Pjesnički rečeno, kompost je trbuh vrta iz kojeg se hrani i time održava život i rast.

 

Proizvodnja komposta je poptuno prirodni ciklus, koji uz pomoć mikroorganizama, insekata i sitnih podzemnih životinjica vrše izmjenu tvari, te stvaraju određeni PERPETUM MOBILE.

Taj ciklus otprilike i ukratko izgleda ovako. Voće, povrće, trava, korov izrasta u proljeće, raste, razvija plodove, ujesen otpada lišće, plodovi koji su ostali trunu, otpadaju te sve to odlazi u prostor za kompostiranje.

Mikroorganizmi stvaraju proces koji rastvara i razlaže kompost u hranjivu materiju, kojom ćemo u proljeće gnojiti naše biljke.

Tu se proces ponavlja, ia tako unedogled.

Čovjek je samo dio u tom krugu, koji svojim umijećem, snagom i racionalnim djelovanjem potpomažu taj proces.