Napravi Sam Logo

Plin i plinske instalacije

Kategorije

13.01.2008
Što se tiče plina u kući, tu baš nema mjesta samovskim rješenjima i intervencijama.
Ipak ću ovdje opisati osnovne vrste plinskih energenata i plinskih trošila.
Nestručnjaci i plin, ne, ne ide zajedno. Plin je najjeftiniji ali i najopasniji "sluga" u kući. Ukoliko s njime postupamo neoprezno, postaje zao gospodar.
Zato svatko tko rukuje sa plinom i plinskim instalacijama mora ponešto o njima i znati.
Po vrsti plina razlikujemo:
 
 - Gradski plin je energent koji se proizvodi iz nafte, te suhom destilacijom ugljena pa se transportira cijevima do potrošača
 
 - Propan - butan je tekući naftni plin koji se distribuira u čeličnim spremnicima (plinskim bocama)
Plinske boce za kućanstva su najčešće od 10 kg, ali ima ih i od 30 kg, koje se najviše koriste u industriji. Tekući plin je u bocama komprimiran, a prilikom korištenja se pri sobnoj temperaturi pretvara u plinoviti agregat.
 
 - Prirodni (zemni plin)  je plin bez okusa i mirisa, tek mu je nedavno dodan aditiv da bi ga se moglo uočiti prilikom nekontroliranog izlaska iz instalacije te tako spriječiti eksploziju.
 
Ovdje ću posebno obratiti više pažnje plinu u plinskim bocama, dakle propanu-butanu.
 
Danas uglavnom sami nabavljamo plinske boce, priključujemo ih na trošila, mijenjamo ih kad su prazne.
Na što treba posebno obratiti pozornost prilikom rada sa tekućim plinom.
 
Najosnovnija pravila su da se plinske boce nesmiju postavljati blizu izvora topline. Iako su plinske boce atestirane na temperaturu i preko 300 stupnjeva, treba ih za svaki slučaj držati najmanje 1 metar od otvorene vatre te isto toliko od štednjaka ukoliko isti nema komoru za držanje plinske boce u unutrašnjosti. Tada je ta komora dvostruko odijeljenja od grijaćeg tijela.
 
Danas se rijeđe upotrebljavaju peći sa katalitičkim grijačem, to su one koje imaju otvoreni dio u obliku saća koje se žari od plamena te se tako grije.
Te su peći ukoliko nemaju termo uređaj za sigurnost SMRTNO OPASNE. Iako se danas takove ni ne proizvode, ima starih tipova koje svakako treba izbjegavati.
Kod takovih peći naime ne postoji takozvana TERMO KOPIJA ili uređaj koji zatvara dovod plina ukoliko se on ugasi iz bilo kojeg razloga.
 
Osnovno pravilo kod izmjene plinske boce:
UVIJEK IZMIJENITE BRTVILO NA HOLENDERU (to je onaj zeleni ili crni plastični prsten koji dolazi u maticu holendera koji prikljkučujemo na bocu). Nemojte da vas ušteda od 1,5 Kn dovede do tragedije.
 
Ukoliko primijetite da je plamen na gorioniku crvenkast ili ako dimi, a nemože se regulirati dozatorom za omjer plin-zrak, znajte da je vrijeme za zamjenu regulatora tlaka. On je kompaktan i nemože se popravljati.
Investicija od 60 - Kn (8 EUR), riješit će vas briga za nekoliko godina.
 
Ukoliko uza sve mjere opreza u stanu osjetite miris plina, postupite ovako:
 
Zatvorite ventil na plinskoj boci ili glavni ventil za dovod plina iz instalacija.
Otvorite sve prozore i vrata u stanu. Ukoliko nema propuha, pokušajte sa mahanjem većim kartonima ili platnenim dijelovima. Nikako ne uključujte nijedan električni uređaj.
Nakon sat - dva ako nema mirisa plina možete prići utvrđivanju gdje plin izlazi. To radite gustom sapunicim na spojevima gdje bi plin mogao istjecati. OPASNO JE PROVJERAVATI ZAPALJENIM SREDSTVIMA.
Ukoliko je došlo do trovanja ili gušenja plinom hitno pozovite liječnika.