Napravi Sam Logo

Pohranjivanje snimljenih digitalnih fotografija

Kategorije

29.05.2008
 
Digitalni fotoaparati imaju medije za pohranu slika u obliku memorijskih kartica - modula raznih kapaciteta i vrsta. Obično su to kartice kapaciteta 8 Mb - 6 Gb.
 
Ovisno o razlučivosti i kompresijskom zapisu, ti moduli se napune te se više na njih nemože snimati.
 
Da nebi brisali slike, izlaz je slike prenesti na trajni medij na računalo.
 
Prijenos se vrši uz pomoć softwarea koji dobijemo uz aparat, te putem odgovarajućih kablova.
 
Operativni sustavi Windows XP imaju već generički software koji prepoznaje USB priključene uređaje pa nisu potrebni dodatni programi za obradu slika.
 
Trajni mediji za pohranu slika na računalu su HDD, DVD, CD te USB Diskovi.
 
Za razliku od stalnih medija, digitalni fotoaparati imaju takozvanu FLASH memoriju, a to su registri koji zadržavaju zapis samo kad ima se priključi određeni napon, a inače se ne napajaju.
 
Prijenos podataka sa fotoaparata na računalo može se obaviti na 2 načina:
 
USB kablom sa aparata na matičnu ploču računala pa na HDD
 
Fire Wire kontaktom odnosno posebnim kablovima, koji više služi za video transfer podataka sa video kamere na računalo.