Napravi Sam Logo

Popravak električnog štednjaka

Kategorije

14.06.2007
 

Moderna kuhinja i elementi kao npr, električni štednjak svode se na isti pojam. Tehnologija proizvodnje danas nudi bezbroj izvedbi grijaćih ploča, pećnica i dodatnih uređaja. No, kako sve ima vijek trajanja, tako s vremenom neki dijelovi zakažu. Ne treba odmah bacati cijeli aparat, pokušajmo popraviti dio koji je neispravan

 

Ako pregori električni grijač ploće ili pećnice, treba ga zamijeniti novim. Mođutim trebamo bit na čistu kakvu grijaču ploču trebamo.

Ovi podaci su otisnuti ispod ploče, te je treba prije kupovine pročitati.

Važna je dimenzija grijača ali i nazivna snaga izražena u Watima (W). Dakle, neispravni grijaći elementi, termostati, žaruljice ili prekidači, nemogu se popraviti te ih treba zamijeniti novima.

Ukoliko je pregorjela grijaća ploča, treba skinuti gornju ploču kako bi došli do vijaka koji drže ploču za šasiju štednjaka.

Pažljivo skinuti kontakte grijača, te osloboditi neispravnu ploču.

Neispravnu ploču ili grijač možemo ispitati ommetrom, na način da priključimo obje strane ommetra na kleme grijača. Pošto je u pitanju otporna žica koja se zagrijava, ona je obično vrlo malog otpora (cekas). Postavimo na ohmmetru položaj od nekoliko OHM-a, te spojimo hvataljke ommetra na kleme. Ispravan grijač pokazat će neki otpor, neispravni neće pokazati ništa.

Na isti način ispitujemo termostat. Termostat je u štednjaku uglavnom kapilarni postavljen u izolaciju pećnice ili bimetalni u grijaćim pločama. Istim načinom ispitujemo njihovu ispravnost.

OPREZ! Prije bilo kakvog zahvata, isključiti utikač iz mrežnog priključka.