Napravi Sam Logo

Popravci i održavanje krova

Kategorije

07.01.2008
Krov je dio kuće koji je naizloženiji vremenskim utjecajuma, zato i najbrže propada
Da bi krovište kuće bilo uvijek u dobroj kondiciji, treba ga redovito popravljati i održavati.
Najčešći dijelovi krovišta koji su na udaru vreemena su crijep i oluci odnosno žlijebovi za odvod vode, te drvenarija na zabatnoj strani te ispod krova.
Crijep je izložen vremenskim promjenama i utjecajem sunca, kiše, vlage, pa s vremenom dolazi do ljuštenja površinskih dijelova i pucana. Brzina propadanja crijepa ovisi o kvaliteti izrasde i pečenja.
Kako se stvaraju pore, voda prolazi u njih te ga razara i on puca.. Najčešće se pucanje događa poprijeko crijepa što je i najopasnije.
Obično se to ne vidi ako se pozorno ne kontrolira jer se voda s donjeg dijela krovišta suši. 
Takova situacija je najopasnija jer vlaga ispod razara drvo i ono postepeno propada.
Ukoliko imamo ispod crijepa izolaciju protiv vlage u obliku ljepenke, situacija je nešto bolja ali i tada treba zamijeniti napukle crijepove..
Situaciju možemo najbolje uočiti penjanjem na krov i vizuelno ustanoviti napukle crijepove.
 
Savjet: prije penjanja na krov i hodanja po crijepovima, pripremite si dasku 200 x 25x2,5 cm te hodajte po njoj.
Vlastitu težinu tako ćete raspodijeliti na desetak crijepova.
U protivnom se može desiti ako ste malo veće mase, da svaki korak po krovu izazove pucanje crijepa.
Popucale crijepove izmijenite na slijedeći način:
 
Najprije izvucite okolne crijepove oko popucanog crijepa, 2 komada iznad, jednog sa lijeve i jedan s desne strane.
Izmijenite crijep, naravno sa istovrsnim kakav je bio ranije, poravnajte međusobno u utore.
 
Uz prodor vlage preko crijepa, još je opasniji prodor vlage iz tavana prema van.
ukoliko je tavan hermetički zatvoren, vlaga neće moći izlaziti van preko krova, pa će se crijep iznutra "znojiti".
Iz tog razloga treba tavan provjetravati ili ugraditi bočne prozore.