Napravi Sam Logo

Potopna pumpa - problemi?

Kategorije

19.09.2007
Potopna pumpa jedan je od korisnijih strojeva male snage u kućanstvu.
Bilo da je trebate ako u podrum dođe voda, za zalijevanje vrta.
Potopna pumpa danas je dostupna gotovo svakom kućanstvu koje ima podrum, vinograd, vrt, vikendicu, bunar.
 
Po svojim karakteristikama, to je pumpa srednje snage obično od 250 do 700 W, a one profesionalnih potreba čak do više kW.
Potopne pumpe dijele se na one za čistu vodu, i prljavu vodu.
Razlike gotovo i nema osim o otvoru za prolaz i usis sitnijih čestica.
 
Ukoliko se pumpa duže ne koristi, može se desiti da nakon urona u vodu ne radi. E, sad je problem, dali je odnijeti na servis ili raskopati u vlastitoj režiji.
No, promislite malo prije nego uzmete "šrafnciger" ili ključ.
Pumpa radi na principu prekidača koji opet radi na principu sile teže. Svaka potopna pumpa ima plovak na kablu dugom oko 50 cm koji visi sa tijela pumpe. Upravo u tom kablu i na tom plovku kriju se zamke.
 
Kad je plovak polegnut na zemlju, uslijed sile teže prekidač u njemu će se pomaknuti prema dolje i isključiti će napon. Kad se plovak podigne gore prekidač će uključiti.
Upravo na tom principu pumpa radi, kako bi kod prazne posude plovak isključio napon.
Taj plovak i prekidač u njemu se može nakon dužeg vremena uslijed stajanja "zakočiti".
Sve što je potrebno, uzmite plovak i nekoliko puta ga jako protresite (nemojte njime udarati o zemlju).
Ni pod koju cijenu ga nemojte otvarati jer on MORA BITI VODONEPROPUSAN.
Pumpa će opet raditi ko nova.