Napravi Sam Logo

Požar i protupožarni aparati

Kategorije

21.10.2007
Svaki dom i automobil trebao bi imati protupožarni aparat pri ruci.
O vrsti požara, vrsti materije koja gori, ovisi koji aparat primijeniti.
 
Aparati prema namjeni iamju punjenje koje odgovara određenim situacijama i zapaljivim tvarima.
Kako bi aparat bio primjeren svrsi kojoj će služiti treba nabaviti aparat za određenu vrstu požara. Sadržina materije za gašenje ovisi o veličini prostora koji će se gasiti.
 
Postoji 5 osnovnih vrsta aparati za namjenu, te se te vrste razlikuju po boji punjenja:
 
- Plava boja punjenja ,je suhi prah za gašenje zapaljivih tekućina i električnih instalacija. Naročito pogodan za automobil.
 
- Crvena boja punjenja, za gašenje vodom, pri zapaljenju papira, drva, tkanine.
Nikako ga uporabiti za  materije zapaljive i instalacije.
 
- Crna boja, ugljični dioksid, njima se gase gotovo svi požari, zato je univerzalan.
 
- bijela ili bež ,za gašenje zapaljivih tekućina.
 
- zelena boja ,sadrži isparavajuću tekućinu, s njime se gase veliki požari , ali samo u otvorenim prostorima, jer sadrži otrovne supstance.