Napravi Sam Logo

Pravilno dimenzioniranje električnih instalacija

Kategorije

22.03.2008
Ispravno izvedena instalacija mora zadovoljavati nekoliko temeljnih načela:
 
 - pogonska sigurnost u radu
 - zaštitno djelovanje bez mogućnosti oštećivanja tijekom rada
 - osigurana stabilnost i sigurnost objekta koji štiti
 
 
 
Odabir presjeka vodiča
 
Veličina presjeka vodiča (bakarne žice) mora odgovarati snazi trošila.
Neko nepisano pravilo je da presjek vodiča mora biti i do 50 % veći od limitirane snage potrošnje u kućanstvu.
Tako se i odabire izbor glavnog osigurača (pancera).
 
Tako, ako je npr, limitator određen kao 10 kW, pancer treba biti najmanje 30 A
Presjek žica se iskazuje u mm2 bakarnog voda, te za prosječnu kućnu instalaciju po 1 fazi treba biti najmanje 12 mm2.
 
Odabir osigurača
 
Osigurači na određenim granama instalacije koji štite potrošače, trebaju biti tako domenzionirani da efikasnost njihove zaštite bude na maksimalnom nivou. Treba zbrojiti sve potrošače u toj grani i predvidjeti njihovo istovremeno uključivanje.
Također, ukoliko je jednofazna instalacija u pitanju, tada pri dimenzioniranju instalacije i osigurača, treba vodit računa o grananju instalacije na pojedina trošila.
 
Prilkom odabira osigurača, treba voditi računa da osigurače koji štite elektoničke uređaje budu sa oznakom F (Fast) brzi, jer su u pitanju osjetljivi uređaji.
Ostali potrošači sa velikom snagom potrošnje ( štednjaci, pegle, sušila za kosu) neka budu zaštićeni sa sporim osiguračima sa oznakom S (slow)