Napravi Sam Logo

Predlošci (templates, šprance) nekih dokumenata koji mogu svakome zatrebati

Kategorije

18.07.2008
 
Praksa je da za svako obraćanje sudu i razno raznim institucijama odmah trčimo odvjetnicima.
Dali je to baš uvijek neophodno?
 
 
Poznato je da svaki odlazak i posjet odvjetniku stoji dosta novaca.
 
Zašto baš to tako uvijek mora biti kad možemo sami sastaviti potreban dokumenat.
 
Ti svi dokumenti su u pravilu predlošci u koje treba samo ubaciti potrebne podatke.
 
Ovdje ću navesti samo neke najosnovnije koji se najviše koriste.
 
Svaki dokumenat ću posebno prikazati zbog preglednosti:
 
Ukoliko takav dokumenat sami sastavimo uštedjet ćemo najmanje 500,00 Kuna, a možda i više.