Napravi Sam Logo

Priključak plina na kućna trošila

Kategorije

04.05.2007
 
Instalacija centralnog grijanja postavlja se ispod ili iznad žbuke i betona
 
Instalaciju počinjemo od glavnog izvora topline, a to su peći, ili bojleri. Peći i bojleri najčešće se postavljaju u kotlovnicama, podrumima, a rjeđe u kuhinjama ili kupaonicama.
Ukoliko je peć za grijanje na prirodni plin, postavlja se iza brojila lokalnog distributera.
Za priključak prirodnog plina postoje neki zakoni i propisi bez kojih se takav posao nemože izvesti, navest ću samo nekoliko osnovnih:
 
Priključak plina od glavnog voda i brojila mora se izvesti bešavnim cijevima, presjeka ovisno o potrošaču, obično se za kućanstva izvodi sa cijevima od 1 " (colu).
Prostor u kojem će biti smješten bojler ili peć na prirodni plin, mora biti dobro prozračna te na prozoru i vratima mora imati odzračnike.
 
Dimnjak na koji je priključen bojler ili peć mora se izvesti iz elemenata sa odzračnim kanalima protiv znojenja i kondenzacije.,
Postoje 2 vrste dimnjaka:
 
1 SHIEDEL dimnjak promjera od 16 do 20 mm promjera unutarnje šamotne cijevi, te plašt izoliran mineralnom vunom i kanalima u uplati dimnjaka
 
2. Dimnjak od lima koji mora biti po "sendvič" sistemu koji spriječava kondenziranje unutar dimnjaka.
Peći na plin mogu biti automatske sa svim dodacima koji osiguravaju pravilan rad peći
Peći obične sa plamenicima koji plin uvode u peć gdje sagorijeva
Plamenici opet mogu biti atmosferski i turbulentni
Atmosferski plamenici uvode plin u komoru za sagorijevanje i oni koriste tlak iz mreže distributera.
Turbulentni (tlačni) plamenici imaju turbine koje upuhuju plin u peć i snagom motora vrše potiskivanje u dimnjak.
Bojleri za prirodni plin mogu biti obični i kombinirani što znači da taj bojler može služiti za zagrijavanje prostorija i pripremu tople vode.
Kod peći za grijanje može postojati ali i nemora spremnik za toplu vodu (bojler), te on može biti postavljen posebno.
 
Dimnjak mora odgovarati propisima za rad sa plinom, te će ga prije priključka plina morati pregledati ovlaštena dimnjačarska institucija, te izdati atest.
Za priključak na ukapljeni plin iz čeličnog balona, odnosno na gradski plin, ti propisi su blaži, međutim, za vlastitu sigurnost treba izvesti poslove oko priključka stručno i korektno.