Napravi Sam Logo

Pripreme za betoniranje ploče 1 etaže

Kategorije

17.04.2007
Nakon pripremnih radova na završetku zidanja prve etaže, prelazi se na šalovanje obodnog vijenca na gornjoj ploči, te povezivanje kutnih kanala sa obodom ploče. Sazidane zidove na svim stranama objekta potrebno je povezazti sa pločom 1 etaže, te sa s armirano-betonskim stupovima na uglovima objekta. To se izvodi betonskim željezom povezanim u armaturu, te povezivanje istih žicom. Prva etaža se izvodi postavljanjem nosivih elemenata (fert gredica) te umetanjem blokova (ispuna) u njih. Prije toga ispod je treba napraviti potpornje koji se rade od drvenih greda, ili gotovih nosivih stupova od čelika koji se daju podešavati po visini. Takovo podupiranje mora se obaviti vrlo korektno i s maximalno pažnje, jer je svaki propust ili neadekvatni posao povezan s opasnošću od rušenja ploče, stradavanja ljudi i uništenju materijala i alata. Po nekakvoj procjeni m2 betonske ploče kad se nalije beton zajedno sa gredicama i ispunama težak je oko 500 kg, te je potrebno proračunati broj stupova i njihovu gustoću. Kad su nosioci (gredice) i ispune postavljene, ploča ispod osigurana potpornjima, vijenac zašalovan i armiran, provjeri se još jednom čvrstoća konstrukcije i prelazi se na betoniranje ploče 1 etaže.