Napravi Sam Logo

Pripreme za postavljanje krovišta

Kategorije

18.04.2007
Krovište je nosiva drvena konstrukcija, koja je "kapa" kuće. Pošto smo završili betoniranje 1 etaže, pod pretpostavkom da smo ostavili otvor za pristup tavanu,. Iz vlastitog iskustva doživio sam kako je investitor završio betonažu 1 etažne ploče, bez da je ostavio otvor za izlaz na tavan. Još komičnija situacija bila je da na jednoj sobi uopće nije ostavljeno mjesto za prozor..no to su dva odvojena slučaja. ali. događa se..Ljudi smo, pa griješimo Po betoniranju 1 etažne ploče, nakon 2 dana mogu se skinuti oplate sa strane ploče, no potporni stupovi ispod MORAJU biti najmanje 20 dana do skidanja. Ranije sam napomenuo da se uslijed toplog vremena kristaliziraju minerali iz cementa većim intenzitetom, pa se proces mineralizacije mora usporiti na prirodnu brzinu. Drugim riječima nakon 12 sati beton se mora zalijevati slabim mlazom vode svakih 3 sata tijekom dana i to 3 dana uzastopce. Nesmijemo uporabit jaki mlaz iz crijeva jer bi se time isprala glazura s površine betona pa bi to pomoglo kod prodiranja vlage u beton. Po stvrdnjavanju betona ako ne namjeravamo zidati na kat, prilazimo pripremama za postavljanje krovišta. Obično se kao temelj krovištu po obodnim zidovima zbog estetike i povećanja visine tavanskog prostora, vrši dozidavanje cca 3 - 5 redova zida . Na takav zid pričvršćuju se veliki šarafi obično promjera 16 mm. koji će pričvrstiti gredena zid. Krovište mora razmjeriti i izračunati majstor tesar, pa predlažem da se tu ne ide u avanturu "napravi-sam" Ipak, iz iskustva, navest ću način kako se to radi. Grede koje su nosioci cijele konstrukcije izrađuju se od jelovine i to obično dimenzia 200x200 mm. Nakon postavljanja vijaka u beton koji je u nadzidu 1 etaže, potrebno je da su vijci dužine oko 5 cm više od visine grede. Dakle proračun dužine vijaka ide ovako: 20 cm vijka je u betonu, 20 cm je visina grede, 5 cm ostaje za pričvršćivanje matice. Ukupno, vijak mora biti dugačak 45-50 cm. Nekada su se ti vijci radili kod kovača, međutim danas ih ima u svakoj željeznariji i u više dimenzija. Kad su na sve okolne zidove postavljene grede, prilazi se postavljanju rogova (roženica). Rogovi su dimenzija obično 12x14 do 14x16 cm. kako bi rogovi bili statičniji i sposobni izdržati težinu crijepa, eventualno snijega, moraju biti postavljeni tako da su po okomici širi. dakle 14 cm okomito, 12 cm vodoravno.Ovisno od završnog pokrova, razmak između rogova kreće se od 60 do 90 cm. Rogovi se zabijaju na nosive grede a pri vrhu, jedan za drugog. Ispod rogova postavljaju se okomite grede koje drže rogove i zabijaju se za njih. Na rogove se postavljaju daske jedna do druge, debljine 1 colu, ili 2,5 cm koje moraju bit okrajčene Napominjem da sva drvena građa MORA biti suha (najmanje do 20% vlage) U protivnom dolazi do stezanja prilikom sušenja, pa onda do pucanja i odmicanja jedne od drugih pa to oslabljuje statiku krova i predstavlja mogućnost da se jednog dana i raspukne. U svakom slučaju, nikada na krov ne stavljati drvenu konstrukciju koja nije NAJMANJE 2 godine bila na sušenju, i to prirodnom sušenju u hladu, pokrivena protiv kiše i svaki red odvojen letvicama zbog cirkulacije zraka.. ,