Napravi Sam Logo

Projektiranje i izvedba elektroinstalacija

Kategorije

20.04.2007
 
 Struja je dobar sluga, ali zao gospodar, međutim danas je nezamislivo u kući boravit bez električne instalacije

 
Poslije postavljanja kuće pod krov, planiramo izvesti instalaciju električne energije u objekat.,
Ovo svakako treba prepustiti stručnjacima, odnosno ovlaštenim osobama, jer u "sam svoj majstor" izvedbi mogu nastati nesagledive i trajne poslajedice.
 
Ipak, iz iskustva ću napisati način izvođenja elektroinstalacija gdje se to može napravit u pomoćnim prostorijama, kao što su garaže, podrumi, šupe.
 
Međutim, nemojmo se zavaravati, za rad sa električnom strujom treba imat dosata znanja, vještine i iskustva.
 
Prije samog izvođenja elektroinstalacije, moramo napravit plan izvedbe, sistem razvoda cijevi, način izvedbe osiguranja od opasnosti, te vrsi materijala s kojim će se raditi.
 
Planom i projektom je definirano slijedeće:
 
Ukupna angažirana snaga koja je potrebna za objekat (izražena u kilovatima)
 
Predviđeni elektropotrošači:  motori, veliki potrošači, bojleri, strojevi za suđe i rublje, te ostali
 
Prema tim proračunima bitno je predvidjeti dali nam je potreban jednofazni ili trofazni priključak.
 
Zašto trofazni ili jednofazni?
 
Ukoliko predvidimo skupinu jačih potrošača u kući, neophodno je projektirati trofazni prikljkučak kako bi se snaga potrošača rasteretila na 3 faze, u suprotnom bi se u rad mogli uključivati samo pojedini potrošači.
U slučaju da se na istu fazu priključi više jačih potrošača, mora se projektirati veliki presjek vodiča, te jako osigurači, jer bi se inače dogodilo prregrijavanje vodiča te opasnost od požara.
 
Ponavljam, sve ove radnje oko projektiranja, te izvedbe instalacija mora izvesti ovlaštena osoba.
 Instalacije se počinju izvoditi određenim redoslijedom:
Prvo se pođe od Glavne razvodne kutije prema potrošačimsa.
 
Vod od Priključne kutije (PANCERA) do glavne razvodne kutije (Električno brojilo, uklopni sat, osigurači), izvodi distributer u CRO slučaju HEP.