Napravi Sam Logo

Promjena prezimena na nekretnini

Kategorije

18.07.2008
Ako osoba koja je naslijedila nekretninu na bilo koji način želi promijeniti prezime vlasnika, može to učiniti slijedećim dokumentom:
 
 

OPĆINSKI SUD

U  V A R A Ž D I N U

 

Zemljišnoknjižni odjel

 

Zemljišno knjižni predmet

 

 

Predlagatelj: Irena Cikač iz Kućan Marofa, Varaždinska 67

                   

 

 

                                          PRIJEDLOG ZA UPIS PROMJENE PREZIMENA (ADRESE)

                                                                                                                                     

                                          na nekretnini čkbr. _____ upisane u z. k. ul. ____ k. o. _______

 

 

Temeljem Rodnog lista od __________ godine izdanog od Matičnog ureda _________________, pod brojem: ______________, predlaže se da sud donese slijedeće:

                                             

                                                                                                                                    Z. _______

R J E Š E N J E

                          

              Općinski sud u Varaždinu po ovlaštenom zemljišnoknjižnom referentu ______________ na prijedlog predlagatelja Irene Cikač iz Kućan Marofa, Varaždinska 67, radi zabilježbe promjene prezimena u  z. k. ul. ____, k. o. ______________.

 

                                                      r i j e š i o  j e

 

              Temeljem Rodnog lista od _______________ godine u Matični ured _____________

 

dopušta se:

 

ZABILJEŽBA PROMJENE  PREZIMENA 

 

na nekretninama predlagatelja i to:

 

upisanim u z. k. ul. _________ k. o. ________

 

tako da sada ispravno glasi: Irena Cikač

 

Nalaže se provedba ovog rješenja u zemljišnoj knjizi.

 

U zbirku isprava ulaže se primjerak isprave, a prijedlog i primjerak rješenja ostaju u sudskom predmetu.

 

Sudska pristojba po Tar. br. 15 Tarife sudskih pristojbi ZSP u ukupnom iznosu od 50.00 kn je naplaćena na prijedlogu.

 

 

 

DNA:

1. Predlagatelj

2. Ured za katastar Varaždin                                                                                

 

Napomena:
Imena i podaci iz ovog pismena su opcionalni i izmišljeni!