Napravi Sam Logo

Proračun za izradu namota transformatora.

Kategorije

17.07.2007
   

Postoje 3 najosnovnije vrste transformatora.

Transformatori sa E i I limovima

Transformatori sa C jezgrom

Toroidni (torusni transformatori)

 

Ovdje ču opisati najosnovnije podatke potrebne za izradu i namotavanje transformatora sa EI limovima

 

 

Trafo sa EI limovima sastavljen je od 4 osnovna dijela

 -E limovi

 -I limovi

 - Kalem za namatanje žice

 - Lak Cu žica

 

Da bi prišli namotavanje transformatora, trebamo znati nekoliko podataka:

 

 -Up  Napon primarnog dijela transformatora  (V)

 -Us Napon sekundara (V)

 -P snaga transformatora (W)

 -S Dimenzija jezgre (cm2)

 -Ip Struja primara (A)

 -Is Struja sekundara (A)

 -Dp Debljina žice primara (mm)

 -Ds Debljina žice sekundara (mm)

 -J Gustina struje (A/mm2)

 

Ukoliko pretpostavimo da je napon primara 230 V/50 Hz, tu ćemo uzeti kao konstantu za dimenziju jezgre . Ta konstanta je 45.

Dimenzija jezgre izračunava se množenjem strana četvrtastog kalema i iznosi x cm2.

Dakle S = a x b (cm2)

Snagu transformatora dobijemo ako vrijednost S kvadriramo (SxS) snaga tako dobivena je u Watima.

Broj namotaja primara i sekundara Ns i Np, dobijemo iz formule

Nx = 45/S  (broj zavoja žice za 1 V)

Np = N x Up, dobiveni iznos označava koliko je potrebno namotaja primara

Logikom stvari za namotaj sekundara imamo formulu:

Ns = N x Us, potrebno namota na sekundarnoj strani (ovisi o potrebnom naponu)

 

Još potrebne veličine su struja primara i sekundara te debljina žice.

Struju primara izračunat ćemo formulom:

Ip = P/Up,  vrijednost je u amperima (A)a struja sekundara kao :

Is = P/Us (A)

 

Ukoliko pretpostavimo da je gustina struje konstantna vrijednost (J = 2,5 A/mm),  tada se debljina žice izračunava formulom:

 

Dp = 0,7 √ Ip   za primar,

Isto tako debljina  žice za sekundar

 Dobivene vrijednosti su izražene u mm debljine žice.

Dobivene dimenzije žice namatamo na kalem. Uvijek se prije namata primar, tako da se žica namata po mogućnosti jedna do druge, ali se može i jedna preko druge ali ne poprijeko.

Nakon namotanog primara, on se omata prešpan papirom, kako bi se primar odvojio od sekundara. Namotajii moraju biti čvrsti jer će u protivnom slučaju doći do jačih vrtložnih struja, te će trafo imati dosta gubitaka, i grijati se.

 

Sekundar se mota navoj do navoja. Svaki red se omata prešpanom, i tako do završetka.

 

Limovi se namještaju naizmjenično, odozdo E lim , odozgo I lim, i tako do završetka. Limovi moraju biti čvrsto umetnuti u jezgru. Inače transformator jako bruji.

Po mogućnosti transformator potopiti u posebno ulje i zagrijati ga u pećnici (na oko 80 C). Kad se posuši, neće zujati .