Napravi Sam Logo

Prva pomoć kod praznog akumulatora.

Kategorije

15.05.2007
Akumulator nakon pražnjenja OBAVEZNO napuniti najduže za 24 sata
Ukoliko je akumulator ispražnjen ispod 10,8 V ili 1,8 V po ćeliji, obavezno ga napuniti što prije, najduže do 24 sata. Ukoliko ga ne napunimo, dolazi do sulfatizacije ćelija, pa će zbog stvaranja sumpornog oksida na pločama ćelija one biti trajno uništene. Prvu pomoć kod praznog akumulatora je priključenje pomoću startnih kablova s drugog akumulatora. NAPOMENA: Nikako ne koristiti obične žice kod startanja jer se radi o strujama do 2oo A pa bi tada žica izgorjela i moglo bi doć do požara. Zato je neophodno svaki automobil da ima u rezervi kablove za start.
 
Prilikom prikapčanja (popularno nazvanog infuzija), automobil koji  daje infuziju mora imati upaljen motor sa lagano povišenim brojem okretaja (oko 2000 RPM).
 
Kleme kablova pažljivo spojiti prema boji (crvena na + klemu , crna na - klemu). Tada prazan akumulator startati, i ako je sve ispravno, motor će upaliti. Za prvu pomoć, provozajte se u nižim stupnjevima prijenosa oko10-ak km.
 Akumulator će se napuniti da će moći samostalno upaliti. Međutim, potpuno punjenje mu je neophodno potrebno.
kako se puni akumulator na punjaču, te o pojedinostima napisat ću u poglavlju PUNJAČI OLOVNIH AKUMULATORA