Napravi Sam Logo

Rad sa ubodnom pilom

Kategorije

10.09.2007
Kućni majstor nemože zamisliti rad bez raznih pila. Jedna od njih je i ubodna ili probojna pila. S njome možemo piliti oblike, rezati rupe, te rezati drvene predmete debljine do 50 mm.
Za rezanje raznih materijala trebamo izabrati pilu određene karakteristike .
List pile sa grubim zupcima služi za rezanje iverice i mekog drva, te razne panel ploče.
 
Srednje grubi zupci za srednje tvrdo drvo i šper ploče.
 
Sa listom pile vrlo finih i gustih zubaca za plastiku metal i jako tvrda drva.
 
Za pravilno piljenje ubodnom pilom te za ravnomjerni rez, svakako treba uporabiti komad ravne letve koja će služiti kao graničnik za ravno piljenje.
 
Za izrezivanje isječaka iz drva prvo je potrebno probušiti rupu kako bi mogli uvuć list pile. Ukoliko pilimo tanje materijale (ivericu i šperploču) pilu možemo ukositi kako bi lakše i preciznije pilili.