Napravi Sam Logo

Sakupljanje šumskih plodova

06.04.2008
Pod pojmom šume  smatramo zajednicu organizama kojoj za razliku od drugih biljnih zajednica drveće daje osnovno obilježje.
Ulaskom u šumu, nailazimo na brojne biljne i životinjsake vrste.
Kako je šuma općenarodno dobro, eksploatacija drvne mase pod strogom je kontrolom.
 
Eksploatacijom sekundarnih proizvoda koje šuma daje, regulirana je zakonima, različitim u zemljama svijeta.
Međutim, svaki dobronamjerni posjetilac šuma, ukoliko ne čini štetu može se baviti sakupljanjem šumskih plodina.
Među korisne plodine smatraju se gljive te razne plodine.
Šumski predjeli kriju bezbroj načina za dobru zaradu uz relativno mala ulaganja.
 
Ovdje ću nabrojiti samo najvažnije šumske plodove.
 
Borovnica -
je najčešća biljka šumskih prostranstava. Raste u šumama sa kiselim tlom, cvjeta plavo-ljubičastim cvjetovima i donosi plodove bogate slatkim sokom..
Služi uglavnom za proizvodnju sokova, napitaka i marmelada.
Kod sakupljanja plodova, trebamo pripaziti da plodovi nebudu prezreli i da se ne gnječe jer se u protivnom isuše i prije pokvare.
Da bi spriječili fermentaciju, treba ga prerađivaču isporučiti najkasnije unutar 24 sata.
 
Malina -
 staništa su joj veće nadmorske visine, u šumama bukve, jele i smreke.
Sazrijeva u tijeku ljeta. Plodovi su vrlo meki, pa treba pri sakupljanju paziti da se ne izgnječe.
 
Isto kao i kod borovnice, služi u prehrambenoj industriji za sokove marmelade i napitke.
 
Plodove isto kao i kod borovnice treba predati prerađivačima čim prije.
 
Kupina -
staništa su joj rubovi šuma, na osunčanim predjelima. Ipak joj najbolje odgovaraju niži nadmorski predjeli.
 
Cvate u rano proljeće a rodi  krajem ljeta.
Za nju isto vrijedi sve kao i za malinu.
 
Kesten -
 
plod bjelogoričnih šuma koji dolazi u kasnu jesen.
Plodovi kestena prerađuju se u niz proizvoda. Poznate su nutritativne osobine ploda kestena.
Sabiranjem plodova počinje kad omotač kestena pukne i padne sa stabla.
Kestenov plod je omotan kupulom, to je omotač u obliku ježa, sa oštrim iglicama. Unutar kupule ima 1 - 3 ploda, ovisno o krupnoći.
Osim za vlastite potrebe, kesten možemo plasirati na tržnici, proizvođačima slastica, prehrambenoj industriji.
Sakupljanje kestena, uz gljive  jedan je od najunosnijih prihoda.