Napravi Sam Logo

Sam svoj majstor - izrada pergole

Kategorije

21.10.2007
kako izgraditi ukrasni svod koji će pružati sjenu vašoj terasi ili vrtnoj stazi?
Pergola je okvir izgrađen od stupova i greda namijenjen kao nosivi elemenat za biljke penjačice namijenjen terasama ili vrtnim stazama.
 
Pergola može biti samostojeća ili sagrađena uz zid.
 Stupove izradite od jelovih elemenata dimenzije 100 x 100 x 3000 mm. Za svod možete nabaviti jelove štafle 150 x 50 x 3000.
 
Naravno, visina pergole i širina može varirati, već prema okolini na kojoj se nalazi, ali visina nebi smjela biti manja od 2500 mm.
Kod postavljanja svoda, računajte na težinu biljaka koje će biti na gredama pa grede okrenite okomito, tako da im je šira strana okomito postavljena, zbog jačine.
Drvo dobro premazati zaštitnim lazurama za drvo, u najmanje 3 namaza.
 
Kod kupovine drva pazite da drvo nema kvrga, posebice vodeći računa o elemntima za svod pergole.
Elemente svoda i nosača spojit ćete urezivanjem sistemom pero - utor.
Noseće stupove nemojte ukopavati u zemlju jer će brzo istrunuti. U trgovini građevnim materijalom ima elemenata za spajanje drvenih stupova sa nosačima u zemlji.
To su metalni komadi čiji se jedan dio ubetonira u zemlju, a gornji dio koji je iznad temlje zabije čavlima ili uvije vijcima.
Tako će stupovi trajati jako dugo. Stranice pergole mogu biti ukrašene letvicama koje ćete zabiti unakrižno ili pravokutno. To mogu biti letvice gotove kupljene u "Baumaxu", već obrađene. Taj način ukrašavanja prepuštam vama.
 
Biljke penjače koje ćete posaditi uz stranice pergole, prepuštam vašem ukusu.
 
Ukoliko je pergola postavljena u vrtu, ispod postavite betonske ploče (vidi moj natpis vrtne staze).