Napravi Sam Logo

Sam svoj majstor - spajanje flourescentne cijevi

Kategorije

14.10.2007
kako spojiti, otkriti kvar ili popraviti fluorescentnu rasvjetu.
Fluorescentna cijev je vrlo jeftina, ekonomična i učinkovita vrsta rasvjete. Cijev traje obično od 5 - 8000 efektivnih sati rasvjete. Kad dotraje obavezno je zamijeniti jer neugodno žmirka i šteti očima.
 Cijev od 40 W otprilike je ekvivalentna volframovoj žarulji od 200 W.Međutim takova rasvjeta traži određene armature za spajanje pa je nešto skuplja od klasične žarulje.
Kad se uzme u obzir ekonomičnost i kvaliteta rasvjete, početni se ulog isplati veoma brzo.
Za fluorescentnu rasvjetu potrebno je slijedeće:
 
- Zidna ili plafonska armatura
- starter
- prigušnica.
 
Armatura je kućište u kojoj je smještena cijev, zajedno sa prigušnicom, a starter je ugrađen tako da se lako može izmijeniti.
Armatura se pričvršćuje na zid ili plafon pomoću plastičnih tipli i vijaka. Vijci neka budu dimenzije 5 x 50 a tipli debljine 8 mm dužine 50 mm.
Kućište armature treba biti uzemljeno jer je izrađeno od metala.
Priključuje se dvožilnim vodom od 1 mm2.
 
Otklanjanje kvara:
 
Ukoliko cijev blinka ili gori samo u krajevima ili pa ne gori uopće, trebamo naći uzrok. Prije svakog provjeravanja, isključiti prekidač za paljenje cijevi.
 
Najčešći kvar je da su kontaktni šiljci na krajevima cijevi oksidirali ili malo zamaknuti zbog brisanja prašine ili neke druge aktivnosti oko cijevi. Cijev izvaditi i okrenuti je, počistiti metalne šiljke te je ponovno uvrnuti. Ukoliko je opet ista situacija, promijeniti starter. Ukoliko i tada ne pomaže, treba cijev zamijeniti.
 
Prigušnica i starter već su spojeni tvornički, tako da treba samo 2 vodiča + uzemljenje spojiti na to predviđđene sponke- kleme.