Napravi Sam Logo

Sam svoj majstor - ugradnja umivaonika

Kategorije

30.09.2007
Umivaonik vam je puknuo, želite se riješiti starog, ili ugrađujete prvi put, napravite to sami.
Ako je riječ o zamjeni starog umivaonika, potreban je slijedeći redoslijed instalacije:
Skinuti stari umivaonik nije neka velika mudrost. Ipak, navest ću etape skidanja.
Umivaonici su uglavnom postavljeni na zid ili na stalak. Ovisno o tipu, skidanje starog umivaonika teći će slijedećim redosljedom:
Najprije skinite koljenasti sifon ispod umivaonika pomoću papiga kliješta.
Potom ključem skinite svornjake (vijke kojima je umivaonik bio učvršćen na zid). Prije vađenja umivaonika sa mjesta, zatvorite dovod vode kojim se napaja umivaonik.
Začepite odvod iz umivaonika (50 mm alkatenska cijev) kako vam nebi kupaonica dobila iz kanalizacije neugodan miris koji se teško rješava.
Izljevni ventil je ispod umivaonika učvršćen mesinganim prstenom. Odvrnite navoj i stare cijevi za topolu i hladnu vodu prerežite pilom za metal ukoliko ih nemožete izvaditi iz ventila.
Prilikom ugradnje novog umivaonika u kompletu dolaze i priključni ventili za dovod tople i hladne vode.
Stare ventile odvijte iz priključka vodovoda (1/2 " cijev), te na nove ventile namotajte kudjelju na navoj, te isti namažite vazelinom.
Uvijte ventile kliještima tako da budu u položaju gdje ćete moći staviti cijevi za priključak vode
Obično umivaonici nisu standardizirani po dimenzijama, tako da ćete vjerojatno morati bušiti nove rupe u zidu za pričvršćivanje umivaonika.
Ovisno o veličini vijaka za pričvršćivanje, koristit ćemo i PVC umetke za zid (tiple). Obično su ti vijci dimenzija 8 x 60, a mogu biti i drugačiji.
Budite oprezni naročito kod pričvršćivanja umivaonika na zid. Pošto je umivaonik sa stražnje strane oslabljen zbog tanke stijenke na kojima su rupe za prihvat vijaka, i majstorima se događalo da su bili "prejaki" pa im je uslijed stezanja vijka puknuo ugao umivaonika, koji poslije možete samo baciti.
Kad umivaonik sretno pričvrstite na zid, spojite cijevi za dovod vode, te ispust vode u kanalizaciju.
Otvorite vodu, provjerite da nigdje ne curi, i uživajte.
 
I, to je to...Sretno!