Napravi Sam Logo

Siporex (plinobeton,porobeton), štetan ili ne?

Kategorije

04.07.2007
Siporeks ili plinobeton je materijal izrađen od kremenog pijeska, cementa i vode, uz dodatak mljevenog aluminijskog praha, koji izmiješan sa cementom stvara mjehuriće vodika.
 

To uzrokuje bubrenje smjese koja nakon stvrdnjavanja zadržava poroznu strukturu.

Ta vrsta materijala vrlo je kompaktna, lako se obrađuje, odlične tlačne čvrstoće, a kako ne sadržava ni jedan materijal koji bi bio štetan za zdravlje (ne sadrži plin radon), vrlo je kvalitetan građevni materijal.

Jedini materijal koji dolazi iz prirode kao prirodan dodatak je kremeni pijesak koji sadrži manje radioaktivnih materijala od nekih vrsta gline od kojih se proizvodi obična cigla.Siporeks je prošao sve kontrole o štetnosti po ljudsko zdravlje. Siporeks je skuplji od klasičnih materijala ali se ubrzo isplati zbog ušteda u toplinskoj energiji.