Napravi Sam Logo

Slika i zvuk uhvaćeni iz zraka

Kategorije

04.10.2007
Danas nema osobe koja ne gleda TV program bar par sati dnevno.
No, dali ste se ipak zapitali kako slika i zvuk dolazi od studija do vašeg TV prijemnika.
Da bi komotno uspješno i kvalitetno gledali TV program, najvažniji je činilac dobra antena.
Ovisno o položaju našeg doma, trebamo se odlučiti, za vrstu i tip antene koja će zadovoljiti sve zahtjeve za prijam kvalitetne slike i tona.
Tako, ako vam je odašiljač blizu, za prijem programa dovoljna je i sobna antena. Za udaljenije odašiljače postavlja se antenski sustav u potkrovlju, a za posbne zahtjevne kanale potrebno je antene izvući na krov na poseban nosač i signale pojačati posebnim TV pojačalima.
Za prijem programa važno je znati da naši TV prijemnici koriste UHF (Ultra High Frequency) te VHF (Very High Frequency).
 
VHF signali su električna polja koja emitiraju u atmosferi i nalaze se u frekvenciji od 160 - 400 Mhz, a UHF frekvencije se kreću sve do 2 Ghz. Tv aparati primaju signale do 900 Mhz, ostale frekvencije su za satelitske komunikacije.
 
Ovisno o pojasu (UHF ili VHF), odabrat ćemo antenu. Postoje i kombinirane antene koje u svom spektru primaju oba signala.
 
Antene koje zovemo usmjerene sastoje se od dipola, direktora i reflektora.
Dipol je najvažniji dio koji hvata TV signale s odašiljača. Direktori pojačavaju taj signal a reflektori sprečavaju hvatanje signala odostrag.
 
Takve usmjerene antene (zovu se i YAGI) prema izumitelju, usmjeravaju se prema odašiljaču  s kojeg pratimo prijem signala.
Dipol ima na sebi priključak na koji vežemo koaksijalni kabel koji se preko pojačala vodi do TV prijemnika.